Wymagania i badania przy odbiorze sieci wodociągowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymagania i badania przy odbiorze sieci wodociągowej - strona 1 Wymagania i badania przy odbiorze sieci wodociągowej - strona 2

Fragment notatki:

Wymagania i badania przy odbiorze sieci wodociągowej (wg PN-EN 805/2000)    1.   z punktu widzenia próby ciśnieniowej można wyróżnić rurociąg:   1.1.  sztywny i nienasiąkliwy (żeliwo sferoidalne, stalowe, kompozyty)   1.2.  elastyczny, ciśnieniowy z termoplastów (PE, PVC, PP)   1.3.  nasiąkający wodą (np. wyprodukowany na bazie betonów)   2.   typowe zachowanie się rur z tworzywa:   2.1.  jeśli jest poddawana stałemu obciążeniu to w miarę upływu czasu eksploatacji  wzrasta liniowa deformacja materiału (wydłużenie). Zjawisko to nazywa się  płynnością   2.2.  jeśli jest poddawana stałemu rozciąganiu to w miarę wzrostu czasu jego  oddziaływania zmniejsza się naprężenie materiału. Zjawisko to nazywa się relaksacją.   3.   Warunkiem prawidłowego przeprowadzenia próby ciśnieniowej jest:   3.1.  Zapewnienie nierozłączności rur, ich połączeń i kształtek   3.2.  Odpowiednia wytrzymałość bloków oporowych   3.3.  Powolne napełnianie i opróżnianie przewodów   3.4.  Zalecenie, aby przed próbą ciśnieniową rurociągi zostały zasypane, lecz dopuszcza  się odsłonięcie złączy.   4.   Urządzenia badawcze montuje się w najniższym punkcie badanego odcinka, w którym  powinno być możliwe uzyskanie ciśnienia próbnego STP a w najwyższym- ciśnienia nie  mniejszego niż maksymalne ciśnienie projektowe MDP.   5.   Ciśnienie próbne STP należy obliczyć dla każdego rurociągu na podstawie wartości  maksymalnego ciśnienia projektowego MDP w następujący sposób:   5.1.  Uwzględniając wielkość uderzenia hydraulicznego:  STP=MDP*1,5 lub STP=MDP+0,5MPa (wybrać mniejszą wartość)   5.2.  Bez uwzględnienia uderzenia hydraulicznego:  STP=MDP+0,1MPa   6.  Pełną próbę ciśnieniową  należy wykonać w trzech etapach:   6.1. Próbę wstępną - ustabilizowanie położenie rurociągu (umożliwić rurociągowi  przemieszczanie się w czasie, ułożenie się, osiągnięcia nasycenia wodą, nabrania  odpowiedniego kształtu przed przeprowadzeniem próby głównej).   6.2. Próbę spadku ciśnienia - celem jest szacowanie objętości powietrza pozostałego w  przewodach.       6.3. Główną próbę ciśnieniową , przeprowadzaną na dwa sposoby:   6.3.1.  Metodą ubytku wody - pod koniec pierwszej godziny trwania próby nie  powinien być większy niż:  deltaVmax=1,2*V*delta p*{Ew -1+D/(e*E R) -1}   gdzie delta Vmax to dopuszczalny ubytek wody  V= objętość badanego odcinka  delta p= dopuszczalna strata ciśnienia  Ew= współczynnik sprężystości objętościowej wody  D= wewnętrzna średnica przewodu  e= grubość ściany przewodu  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz