Zbiornik ciśnieniowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbiornik ciśnieniowy - strona 1 Zbiornik ciśnieniowy - strona 2 Zbiornik ciśnieniowy - strona 3

Fragment notatki:

Instalacje sanitarne  Wykład  09/12/2010      Zbiornik ciśnieniowy    Stalowy, zamknięty, panuje w nim nadciśnienie      Zbiornik hydroforowy-  wypełniony sprężonym powietrzem i wodą    W podziemiach budynku    W połączeniu z zespołem pomp i silników elektrycznych tworzą urządzenia hydroforowe.    Przerwy w pracy pompy potrzebne są dla ekonomicznej jej pracy, na ten czas zbiornik  hydroforowy gromadzi potrzebną ilośd wody    Obecnośd sprężonego powietrza utrzymuje w nim ciśnienie wystarczające do doprowadzenia  wody do najwyższego punktu czerpalnego, a więc umożliwia dostawę wody nawet w  przypadku postoju pompy.    Urządzenie hydroforowe jest urządzeniem o zmiennym ciśnieniu w zbiorniku i sieci  instalacyjnej wodociągowej.    Gdy lustro wody w zbiorniku jest minimalne to mamy też ciśnienie minimalne, gdy pompa  dopełni zbiornik do poziomu maksymalnego wody, panuje w nim maksymalne ciśnienie.    Pobierając wodę, powietrze się rozpręża i wypycha wodę ze zbiornika.    Zbiornik stosowany dla oszczędzenia energii elektrycznej- żeby pompa nie musiała na okrągło  pracowad, podczas braku rozbioru wody, pompa niepotrzebnie pracuje (mieli wodę).    Zbiornik wyposażony może byd w manometr i rurkę wodowskazową    Zbiornik posiada zawór bezpieczeostwa, zawór spustowy, właz dla celów oczyszczania  zbiornika od wewnątrz.      Zbiornik hydroforowy ciśnieniowy nie jest zbiornikiem zapasowo wyrównawczym lecz  jedynie regulatorem ciśnienia w sieci instalacyjnej w granicach od pmin do pmax oraz  częstotliwości włączeo i wyłączeo pompy.    Gdy silnik elektryczny pompy się wyłączy, to nie może się od razu włączyd znowu; pojemnośd  zbiornika powinna byd taka, żeby nagromadził taką ilośd wody, która starczy na czas, dopóki  uzwojenie silnika nie ostygnie (czas stygnięcia silnika to minimum 10min.)     Na kolektorze tłocznym pomp montuje się niewielkie zbiorniki (lub jeden zbiornik)  ciśnieniowy, który służy jako amortyzator dla zmian ciśnienia. W dużym zbiorniku znajduje się  membrana pomiędzy powietrzem a wodą, zapobiegająca rozpuszczaniu się powietrza w  wodzie. Pompy są włączane i wyłączane w zależności od potrzeb przez wielokanałowy  elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy.    Pompa może byd instalowana wraz z falownikiem. Falownik zmienia prędkośd obrotową  silnika, co wpływa na zmiennośd wydatku, z jakim pracuje pompa.    Zbiorniki pośrednie    Współpracują z urządzeniem hydroforowym,    Sied-zbiornik pośredni-urządzenie hydroforowe    Aby uniemożliwid pobieranie z wodociągu ulicznego przez pompę dużych ilości wody w  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz