Rozdział dolny wody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozdział dolny wody - strona 1 Rozdział dolny wody - strona 2

Fragment notatki:

Rozdzia ł dolny wody    Sie ć przewodów rozprowadzających wodę do pionów jest w piwnicy. Bezpośrednie  zaopatrzenie w wod ę, brak urządzeń zwiększających ciśnienie po drodze. W rozdziale  dolnym woda pionami p łynie do góry (przewody mają coraz mniejsze średnice), z  przewod ów umieszczonych najczęściej pod stropem piwnicy. Rozdział dolny zapewnia  sprawne odpowietrzanie instalacji (w przeciwie ństwie do górnego).     Rozdzia ł dolny wody z urządzeniem hydroforowym  przy pośrednim  zaopatrzeniu w wod ę  Pompa i zbiornik s ą podstawowymi elementami układu hydroforowego. Na rurociągu  umieszcza si ę pompę, za nią zawór zwrotny i zbiornik hydroforowy. Urządzenie  hydroforowe podnosi nam ci śnienie. Stosuje się to rozwiązanie gdy ciśnienie w sieci  ulicznej jest stale za ma łe.     Rozdzia ł dolny wody ze zbiornikiem wyrównawczym górnym   Zastosowanie przy zmiennych okresowych ci śnieniach w sieci ulicznej. Porą nocną  ci śnienie w przewodzie sieci ulicznej jest wystarczające, woda płynie do rozdziału  dolnego i zaopatruje piony, woda mo że dopłynąć do zbiornika wyrównawczego górnego  (instalowanego ponad najwy ższą kondygnacją). Zbiornik oddaje wodę w dzień, gdy  ci śnienie jest za małe w sieci i woda płynie pionem w dół do rozdziału dolnego. Zbiornik  musi mie ć odpowiednią pojemność, żeby woda w nim zgromadzona starczyła potem  podczas dnia. Obj ętość ta to tzw. pojemność użytkowa.     Rozdzia ł górny wody   Sie ć przewodów rozprowadzających wodę znajduje się nad najwyższą kondygnacją. Ma  zastosowanie w sieciach instalacyjnych wielostrefowych ze zbiornikami otwartymi  g órnymi. Porą nocną ciśnienie jest wystarczające, żeby woda dopłynęła do sieci  przewod ów rozdzielających (do rozdziału górnego), przez dzień zbiornik oddaje wodą.  Zaw ór zwrotny przed zbiornikiem zapobiega cofaniu się wody.     Wodoci ągowa instalacyjna sieć pierścieniowa   Najkorzystniejsza pod wzgl ędem pewności dostawy i rozdziału wody, sieć instalacyjna o  jednocze śnie górnym i dolny rozdziale (tzw. sieć instalacyjna pierścieniowa) co  wskazane jest przy wodoci ągowych instalacjach przeciwpożarowych, wielostrefowych.   Instalacja wodoci ągowa dwustrefowa o sieci instalacyjnej pierścieniowej z urządzeniem  hydroforowym (Rys.5).   Do strefy pierwszej, dolnych kondygnacji, woda dopływa z sieci, występuje rozdział  dolny; do strefy górnej za pomocą urządzenia hydroforowego, rozdział górny.  Urz ądzenia zbiornikowe ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz