Materiały na drugie kolokwium-sieci i instalacje sanitarne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały na drugie kolokwium-sieci i instalacje sanitarne - strona 1 Materiały na drugie kolokwium-sieci i instalacje sanitarne - strona 2 Materiały na drugie kolokwium-sieci i instalacje sanitarne - strona 3

Fragment notatki:

OBLICZANIE SIECI WODOC.:   1. sprawdź zakresy, w których waha się ciśn. w sieci  2. dostawca podaje najniższe gwarantowane ciśn., projektuje się tak, żeby ciśń.  zaprojektowane było = lub  od podanego  3. należy uwzględnić przepływ wody i  obliczać zgodnie z normą  4. instalacje dzieli się na odcinki obliczeniowe, na których  zmienia się przepływ  5. analizuj kolejne odcinki, zbliżając się do najmniej korzystnego  punktu  6. po wyznaczeniu przepływu na odcinkach, dla każdego pktu obl. podaje się  wypływy normatywne, które się sumuje  7. na ich podstawie dobiera się średnice, aby  zachować odpowiednią prędkość  8. straty liczy się od początku przewodu do najbardziej  niekorzystnych punktów  WEWN. INSTALACJA:   1. Służy do rozprowadzania wody do poszczególnych punktów  poboru na terenie nieruch  2. Przewody wewn. i zewn. składają się z odcinków rur  prostych, kształtek i uzbrojenia.  3. Przewody powinny być całk. szczelne. Mogą  wpływać ujemnie na jakość wody (woda pitna)  4. materiały: żeliwo, stal, tw. Sztuczne,  miedź, mosiądz aluminium, szkło . URZĄDZENIE HYDROFOROWE:   1. na rurociągu umieszcza się pompę za nią zawór  zwrotny i zbiornik hydroforowy, wpełniony wodą i sprężonym pow.  2. podnosi ciśnienie  3. stosowane gdy ciśn. w sieci ulicznej jest za małe  4. w podziemiach budynku  5. urządzenie o zmiennym ciśnieniu  6. połączenie pomp i silników elektr.  7. przerwy w  pracy pompy – ekonomiczne, na ten czas zbiornik gromadzi wodę  8. pobierając wodę,  powietrze w zbiorniku się rozpręża i wypycha wodę.  9. zbiornik hydroforowy nie jest  zbiornikiem zapasowo-wyr. Lecz regulatorem ciśnienia w instalacji  10. pompa może być  instalowana z falownikiem, który wpływa na zmienność wydatku pracy pompy.  ZBIORNIKI POŚREDNIE: 1. współpracują z urzą. Hydroforowym  2. sieć- zb.pośredni-urzą.Hydroforowe  3. uniemożliwia pobór dużej ilości wody z wodociągu  przez pompę, w małym czasie, co obniża ciśnienie w rurociągu  4. gdy pompa nie działa  woda powoli wypełnia zbiornik; po włączeniu pompy pobiera ona duże ilości wody ze  zbiornika  ROZDZIAŁ DOLNY:   1. sieć przewodów w piwnicy (często pod stropem) która  rozprowadza wodę do pionów  2. bezpośrednie zaopatrzenie w wodę  3. brak urządzenia  zwieksz. ciśn. po drodze  4. piony mają coraz mniejszą średnicę  5. zapewnia sprawne  odpowietrzanie instalacji  ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY GÓRNY: 1. stosowany przy okresowo zmiennych  ciśnieniach wody w sieci ulicznej  2. instalowany nad najw. kondygnacją  3. w nocy woda  płynie do rozdziału dolnego, zaopatruje piony i dopływa do zbiornika wyrównawczego 

(…)

… 4.instalacje projektuje się na temp
55’C 5’C. 5.przewody izolujemy otulinami (np. spieniony polistyren).
PODGRZEWACZE: indywidualne (1mieszkanie), lub centralne. 1.pojemnościowe:
(bojlery) magazynują wodę i są stosowane gdy rozbiory c.w.u. ulegają dużym
wahaniom w czasie użytkowania, lub gdy są bardzo duże rozbiory w krótkim czasie
2.przepływowe: medium grzejne (gorąca woda lub para w.) przepływa przez kilka
rurek przeciwnie do ruchu podgrzewanej przez nie wody użytkowej; stosowane gdy
istnieje dość równomierny rozbiór c.w.u.
OBLICZANIE SIECI WODOC.: 1.sprawdź zakresy, w których waha się ciśn. w sieci
2.dostawca podaje najniższe gwarantowane ciśn., projektuje się tak, żeby ciśń.
zaprojektowane było = lub > od podanego 3.należy uwzględnić przepływ wody i
obliczać zgodnie z normą 4.instalacje dzieli…
… c.w. do odbioru 2.woda musi odpowiadać
celom spożywczym 3.instalacja jak dla wody zimnej 4.instalacje projektuje się na temp
55’C 5’C. 5.przewody izolujemy otulinami (np. spieniony polistyren).
PODGRZEWACZE: indywidualne (1mieszkanie), lub centralne. 1.pojemnościowe:
(bojlery) magazynują wodę i są stosowane gdy rozbiory c.w.u. ulegają dużym
wahaniom w czasie użytkowania, lub gdy są bardzo duże…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz