Zapotrzebowanie na wodę

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zapotrzebowanie na wodę - strona 1 Zapotrzebowanie na wodę - strona 2 Zapotrzebowanie na wodę - strona 3

Fragment notatki:

Zapotrzebowanie na wodę    Cele używania wody:   komunalne (do zaopatrzenia ludności miast),  przemysłowe,  rolnicze.     Czynniki kształtujące ilość zapotrzebowanej wody:     odbiorcy (liczba ludności, nawyki ludności, standard sanitarnego wyposażenia mieszkań, sprzęt  gospodarstwa domowego),   - przemysł ( wielkość, rodzaj i technologia ),   - rolnictwo ( powierzchnia, rodzaj i liczba zwierząt hodowlanych ).     Czynniki meteorologiczne:   ciśnienie w sieci wodociągowej – potrzeba racjonalizacji ciśnienia wody,  opady,   cena wody i stopień wodomierzowania,  czas,   rodzaj i wielkość obszaru danego systemu wodociągowego.    Horyzont prognozy – okres wyprzedzenia:     Prognozy bieżące ( Krótkoterminowe wykonane z wyprzedzeniem od 1h do 5 lat, wykorzystywane w  bieżącej eksploatacji systemu wodociągowego w optymalnym sterowaniu dystrybucją wody i rozdziałem  dyspozycyjnym zasobów wody. Sterowanie wydajnościami pompowni. Minimum kosztów eksploatacji  (energii).     Prognozy średnioterminowe wykonywane z wyprzedzeniem średnio do 25 lat. Wykorzystywane w  prognozowaniu i projektowaniu rozbudowy systemów już eksploatowanych i nowych. O k r e s 25 l a t – o  k r e s p e r s p e k t y w i c z n y, dla którego przewiduje się pełne wykorzystanie rozbudowanego  projektu. Generalnie dotyczy okresu, dla którego znane są koncepcje, plany rozbudowy i  zagospodarowania przestrzennego. Plany te są podstawą do projektowania.     Prognozy długoterminowe – strategiczne, dla okresu dłuższego niż 25 lat. Nie są znane szczegółowe plany  rozwoju. Są wykorzystywane nie dla miast a dla regionów wodno-gospodarczych.      Metody prognozowania w zależności od rodzaju prognoz:       wykonuje się we wsparciu o modele statystyczne, w szczególności o metody opisu i prognozowania  statystycznych szeregów czasowych ( czas dzielimy na jednostkowe przedziały) :              wykres schodkowy poboru wody uśredniony w jednakowych przedziałach czasu ( z reguły 1 godzinowe  w krótkoterminowych, a w średnioterminowych – 1 dobowe i 1 miesięczne ).   {qt} t  1, 2, ..., N gdzie N- liczba elementów. Zbiór tych wartości w jednakowych przedziałach  czasowych nosi nazwę STATYSTYCZNEGO SZEREGU CZASOWEGO.    Czynniki o charakterze cyklicznym, proces niestacjonarny:   qt  Dt + at t  1, 2,..., N gdzie: Dt – składowa deterministyczna opisana np. za pomocą odpowiednich  zależności (teoretycznych i empirycznych),  at – składowa bazowa opisana w kategoriach prawdopodobieństwa.   ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz