Wodociągi i kanalizacje - strona 9

Zbiorniki wodociągowe i ich zadania

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

Zbiorniki wodociągowe   Odgrywają istotną rolę w systemie wodociągowym. Pozwalają na gromadzenie wody w okresach jej nadmiaru i  uzupełnianiu braków w czasie zwiększonego zapotrzebowania.    Zadania jakie spełniają zbiorniki wodociągowe:   wyrównują nierównomierność między dostawą a poborem wody,  ...

Przekroje rur kanalizacyjnych - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4165

 Przekroje rur kanalizacyjnych Wg zaleceń polskiej normy w Polsce stosuje się następujące przekroje rur kanalizacyjnych: - kołowy - jajowy - jajowy podwyższony - gruszkowy - dzwonowy - prostokątny (jako uzupełniający) parametry przekrojów: b ...

Beton i żelbeton - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1211

BETON I ŻELBET Beton Z uwagi na wysokie wymagania w zakresie trwałości, występujące zagrożenia korozyjne, oraz  stosunkowo   niską   jakość,   jaką   miał   początkowo   beton,   tworzywo   to   nie   było   początkowo  stosowane   do   budowy   ka...

Kamionka - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1435

KAMIONKA Kamionka jest najstarszym materiałem, z którego wykonywano rury. Rury kamionkowe były już  stosowane ok. roku 3500 p.n.e. na terenie dzisiejszej Syrii. Z uwagi na swe ogromne zalety materiał  ten jest nadal powszechnie stosowany, i to pomimo zalewu nowych materiałów. Jedynie pewnym  modyfi...

Materiał przewodów kanalizacyjnych - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

Materiał przewodów kanalizacyjnych. Materiały przewodów kanalizacyjnych: - cegła - beton zwykły - beton z wewnętrznymi powłokami: zaprawa cementowa, beton żywiczny, PCW - kompozyty betonowe z włóknami stalowymi, szklanymi lub z tworzyw sztucznych, - że...

Polimerobeton - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3444

POLIMEROBETON Jest to jeden z najnowszych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie. W jego  skład   nie   wchodzi   cement,   a   kruszywo   jest   wiązane   spoiwem   polimerowym.   Do   produkcji  polimerobetonu stosuje się syntety...

Stal - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1288

STAL Obecnie   produkowane   rury  stalowe   zabezpieczone   antykorozyjnie   są   zasadniczo   stosowane   do  budowy przewodów ciśnieniowych do przesyłania gazu, ropy naftowej oraz wody zimnej i gorącej  oraz do budowy instalacji przemysłowych w przemyśle 

Tworzywa sztuczne - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

Tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne używane do produkcji przewodów dzielą się na grupy: tworzyw poliwinylowych: - nieplastyfikowany polichlorek winylu PVC-U (PCW-U) - chlorowany PCW-C poliolefin: - polietylen niskiej gęstości PE-LD - polietylen...

Żeliwo - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

ŻELIWO Stosowane   w   systemach   kanalizacyjnych   od   kilku   stuleci   –   po   raz   pierwszy   w   Niemczech   w  połowie XV wieku; potem np. w Wersalu w XVII wieku. Powszechnie stosowane w systemach  kanalizacyjnych od XIX wieku. W latach 50-tych XX wieku obok tradycyjnie stosowanego żeliwa...

Armatura

 • Politechnika Warszawska
 • dr Szczepan Kopania
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

KATEDRA INŻYNIERII SANITARNEJ I WODNEJ     WBiIŚ ATR   INSTALACJE WODOCIĄGOWE                Armatura (cz. 1)   1/8     KATEDRA INŻYNIERII SANITARNEJ I WODNEJ     WBiIŚ ATR   INSTALACJE WODOCIĄGOWE                Armatura (cz. 1)   2/8     KATEDRA INŻYNIERII SANITARNEJ I WODNEJ     WBiIŚ ATR   INST...