Zbiorniki wodociągowe i ich zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbiorniki wodociągowe i ich zadania - strona 1 Zbiorniki wodociągowe i ich zadania - strona 2 Zbiorniki wodociągowe i ich zadania - strona 3

Fragment notatki:

Zbiorniki wodociągowe   Odgrywają istotną rolę w systemie wodociągowym. Pozwalają na gromadzenie wody w okresach jej nadmiaru i  uzupełnianiu braków w czasie zwiększonego zapotrzebowania.    Zadania jakie spełniają zbiorniki wodociągowe:   wyrównują nierównomierność między dostawą a poborem wody,  zabezpieczają równomierną pracę pomp oraz urządzeń oczyszczających wodę,  istotnie zwiększają stopień niezawodności działania systemu wodociągowego,  stabilizują ciśnienia w sieci wodociągowej pod warunkiem, iż są zlokalizowane odpowiednio wysoko ponad  obszarem konsumpcji wody,   umożliwiają magazynowanie wody na cele gaśnicze, do celów własnych, a także na wypadek awarii  urządzeń oraz sieci wodociągowej.  Rodzaje zbiorników:   Ze względu na położenie w stosunku do terenu:    zbiorniki terenowe (tanie i budowane na wzniesieniach),    zbiorniki wieżowe (zlokalizowane na specjalnej konstrukcji),  Ze względu na cele budowy:    zbiorniki dolne (zadaniem ich jest wyrównanie nierównomierności między dostawą i poborem wody),    zbiorniki górne (dodatkowo stabilizują ciśnienia w sieci wodociągowej).  Ze względu na położenie w stosunku do odbiorcy:    zbiorniki przepływowe (początkowe), zlokalizowane są między obiektami zakładu produkcji wody, a  siecią wodociągową.      W tym układzie cała ilość wody dopływa do zbiornika, natomiast wypływa ze zbiornika zawsze ilość wody  odpowiadająca aktualnemu, chwilowemu rozbiorowi na sieci wodociągowej. Przy takiej  lokalizacji zbiornika ciśnienie wytwarzane przez pompownię jest ustabilizowane a ponadto  zagwarantowana jest ciągła wymiana wody w zbiorniku, co zabezpiecza przed jej wtórnym  zanieczyszczeniem (jeżeli przebywa w zbiorniku 7 – 8 dni to może być wtórnie zanieczyszczona  bakteriologicznie). Z tego względu zbiorniki początkowe, mimo pewnych wad są w aktualnych  warunkach wyraźnego trendu spadkowego zapotrzebowania na wodę – preferowane.  - zbiorniki końcowe       Przy tej lokalizacji odbiorcy są umiejscowieni między źródłem zasilania zewnętrznego  (pompownia), a zbiornikiem. W tym wypadku charakterystyczne jest to, że ciśnienia wytwarzane  przez pompownię są zmienne co sprawia, że zmienne są również ciśnienia w sieci  wodociągowej.  - zbiorniki centralne (zlokalizowane zwykle w punkcie ciężkości największego rozbioru wody).       Dla części odbiorców wody jest to zbiornik początkowy, natomiast dla części pozostałej – zbiornik  końcowy. Taka lokalizacja jest najkorzystniejsza z punktu widzenia warunków ciśnieniowych w sieci 

(…)

…, które w zbiornikach terenowych powinny być zabezpieczone
systemami osłonowymi przed zanieczyszczeniem i przed dopływem wód obcych (deszczowych). Wywietrzniki
zabezpieczają przed sprężaniem i rozprężaniem poduszki powietrznej nad zwierciadłem wody przy zmianach
stanu wody w zbiorniku.
Wyposażenie zbiorników
Wyposażenie zbiorników odpowiada funkcjonalnie ich zadaniom. Woda gromadzona w zbiornikach…
…, które w zbiornikach terenowych powinny być zabezpieczone
systemami osłonowymi przed zanieczyszczeniem i przed dopływem wód obcych (deszczowych). Wywietrzniki
zabezpieczają przed sprężaniem i rozprężaniem poduszki powietrznej nad zwierciadłem wody przy zmianach
stanu wody w zbiorniku.
Wyposażenie zbiorników
Wyposażenie zbiorników odpowiada funkcjonalnie ich zadaniom. Woda gromadzona w zbiornikach…
… z przekazaniem informacji o tym stanie do sterowni.
Urządzenia do sterowania pracą pomp z funkcją stanu wody w zbiorniku.
Urządzenia do pomiaru prędkości i natężenia dopływu i odpływu wody ze zbiornika.
Strefy ochronne:
W zbiornikach wieżowych wystarcza wydzielenie terenu, działki o wymiarach 20 – 25 m. Wymagany jest teren
na dojazd oraz układ przewodów, linii telefonicznych.
Zbiorniki wodociągowe
Odgrywają…
… z przekazaniem informacji o tym stanie do sterowni.
 Urządzenia do sterowania pracą pomp z funkcją stanu wody w zbiorniku.
 Urządzenia do pomiaru prędkości i natężenia dopływu i odpływu wody ze zbiornika.
Strefy ochronne:
W zbiornikach wieżowych wystarcza wydzielenie terenu, działki o wymiarach 20 – 25 m. Wymagany jest teren
na dojazd oraz układ przewodów, linii telefonicznych.


konieczne jest zamknięcie wodne. Ze studzienki wody są grawitacyjnie odprowadzane do odbiornika
(kanalizacja, ciek).
1. W zbiornikach terenowych wykonuje się obudowany właz kontrolny dla pomieszczenia urządzeń ze
stanem wody w zbiorniku.
2. Zasuwy o średnicy > 400 mm powinny być wyposażone we wskaźnik otwarcia.
3. Rurociągi układane w obrębie obsypki zbiornika terenowego powinny mieć złącza elastyczne…
…, które w zbiornikach terenowych powinny być zabezpieczone
systemami osłonowymi przed zanieczyszczeniem i przed dopływem wód obcych (deszczowych). Wywietrzniki
zabezpieczają przed sprężaniem i rozprężaniem poduszki powietrznej nad zwierciadłem wody przy zmianach
stanu wody w zbiorniku.
Wyposażenie zbiorników
Wyposażenie zbiorników odpowiada funkcjonalnie ich zadaniom. Woda gromadzona w zbiornikach…
… z przekazaniem informacji o tym stanie do sterowni.
Urządzenia do sterowania pracą pomp z funkcją stanu wody w zbiorniku.
Urządzenia do pomiaru prędkości i natężenia dopływu i odpływu wody ze zbiornika.
Strefy ochronne:
W zbiornikach wieżowych wystarcza wydzielenie terenu, działki o wymiarach 20 – 25 m. Wymagany jest teren
na dojazd oraz układ przewodów, linii telefonicznych.
Zbiorniki wodociągowe
Odgrywają…
…, które w zbiornikach terenowych powinny być zabezpieczone
systemami osłonowymi przed zanieczyszczeniem i przed dopływem wód obcych (deszczowych). Wywietrzniki
zabezpieczają przed sprężaniem i rozprężaniem poduszki powietrznej nad zwierciadłem wody przy zmianach
stanu wody w zbiorniku.
Wyposażenie zbiorników
Wyposażenie zbiorników odpowiada funkcjonalnie ich zadaniom. Woda gromadzona w zbiornikach…
… nawet nie były one w bezpośredniej bliskości sieci. Dopiero gdy nie ma wzgórz
o odpowiedniej wzniosłości, należy pomyśleć o zbiornikach wyniesionych (wieżowych).
Zbiorniki terenowe projektuje się jako dwu – lub więcej komorowe. Natomiast wieżowe najczęściej jako
jednokomorowe.
Projektując układ przewodów doprowadzających i odprowadzających wodę należy zagwarantować stałą
wymianę wody w zbiorniku poprzez przemienne doprowadzanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz