Zasady projektowania sieci wodociągowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady projektowania sieci wodociągowych - strona 1

Fragment notatki:

Zasady projektowania sieci wodociągowych     Materiały wyjściowe:   -      lokalizacja i dyspozycyjne wydajności potencjalnych źródeł zasilania zewnętrznego,    plan sytuacyjno – wysokościowy terenu miasta,    aktualny plan urbanistyczny.    Czynności:   trasowanie sieci – składa się z dwóch etapów:   trasowanie na planie geodezyjnym polegające na wykreśleniu na planie tras przewodów  wodociągowych, w pierwszej kolejności przewodów magistralnych,  trasowanie w przekroju podłużnym i poprzecznym ulicy stanowiące końcowy etap trasowania; polega  ono na szczegółowym zlokalizowaniu przewodu projektowanego z uwzględnieniem relacji z innymi  elementami infrastruktury podziemnej (kable telefoniczne, telekomunikacyjne).     Trasowanie – polega na wykreśleniu linii oznaczających magistrale wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Magistrale  powinny bowiem łączyć najkrótszą i najprostszą drogą źródła zasilania systemu z centrami rozbiorów. Muszą być  powiązane z układem komunikacyjnym miasta. W praktyce obecnie nie projektuje się nowych systemów  natomiast mamy do czynienia z systemami starymi, które są modernizowane i rozbudowywane.  Na planach urbanistycznych występują wówczas dwie kategorie terenów:    obszary już zainwestowane (zabudowane), gdzie możliwe są działania zagęszczające; zadania  trasowania mogą być przeprowadzone jednoznacznie,    obszary rozwojowe, które z reguły traktowane są wariantowo zarówno w aspekcie lokalizacji jak i  intensywności użytkowania tzn. w planach podane są lokalizacje terenów rozwojowych oraz ich  maksymalne chłonności, natomiast z reguły nie ma danych kiedy i czy w ogóle będą zagospodarowane.  Podane są w planie urbanistycznym lokalizacje głównych ulic o znaczeniu ponadlokalnym, a także  kierunki rozwoju natomiast nie jest znany szczegółowy układ ulic na terenach rozwojowych, gdzie w  zasadzie można mówić o równych kierunkach rozwoju.      ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz