Trasowanie sieci-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2632
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trasowanie sieci-opracowanie - strona 1 Trasowanie sieci-opracowanie - strona 2 Trasowanie sieci-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 4
Trasowanie sieci.
Celem tego etapu projektowania jest wytrasowanie sieci wodociągowej do obliczeń projektowych. Podstawowym materiałem wyjściowym do sporządzania układu sieci jest plan sytuacyjno - wysokościowy zagospodarowania przestrzennego jednostki osadniczej (1:2000 lub 1:5000)
Trasowanie polega na naniesieniu ciągów przewodów wodociągowych wzdłuż tras komunikacyjnych:
rozmieszczenie przewodów magistralnych (stanowią szkielet sieci i podlegają obliczeniom hydraulicznym)
układ przewodów rozdzielczych
gęstość zaludnienia danej strefy -blokowa gęstość zaludnienia (pow. netto)
-dzielnicowa gęstość zaludnienia (pow. brutto)
4) określenie wielkości potrzeb wodnych
Rozwiązania układu sieci zależą od:
-charakteru rozplanowania miasta, osiedla czy zakładu przemysłowego, rozmieszczenia użytkowników wody i ich wielkości
-występowania naturalnych i sztucznych przeszkód dla układania przewodów (rzek, torów, dróg, kanałów)
-ukształtowania terenu
-rozmieszczenia liczby i wielkości źródeł zasilania sieci w wodę
Trasowanie sieci polega na naniesieniu ciągów przewodów wodociągowych wzdłuż tras komunikacyjnych. Projektowanie rozpoczyna się od rozmieszczenia ciągów magistralnych, one bowiem stanowią szkielet sieci i podlegają obliczeniom hydraulicznym. Układ przewodów rozdzielczych projektowany jest w następnym etapie.
Zasady przy sporządzaniu sieci:
1)Łączyć najkrótszą drogą punkty zasilania z głównymi dzielnicami.
2)Trasować główne przewody przez środki ciężkości obszarów obszarów największym zapotrzebowaniu na wodę
3)Przewodzić przewody magistralne wzdłuż ciągów komunikacyjnych
4)W miarę możliwości wykorzystać ukształtowanie terenu w celu uzyskania korzystnego rozkładu ciśnień
5)Uwzględnić naturalne i sztuczne przeszkody w prowadzeniu przewodów, wybierając takie rozwiązania, które pozwolą na pokonanie tych przeszkód przy zapewnieniu niezawodności dostawy wody do odbiorców za przeszkodą np. zastosowanie 2 równoległych odcinków przewodów przy przejściu przez rzekę, z których każdy stanowi 100% rezerwy przepustowości
Budowa sieci wodociągowej podlega etapowaniu. W obl. proj. należy uwzględnić rezerwę przepustowości tej części sieci, która jest związana z obszarem przewidzianym do zagospodarowania w okresie kierunkowym.
Układ sieci wodociągowej powinien być naniesiony na plan jednostki osadniczej za pomocą węzłów obliczeniowych. Węzłami tymi są punkty rozgałęzień przewodów a także punkty, w których przewidziana jest zmiana średnicy.
W ulicach o szerokości ponad 30m układa się przewody wodociągowe rozdzielcze pod obydwoma chodnikami. Przewody rozdzielcze należy ułożyć nie bliżej niż 0,8m od krawężnika jezdni

(…)

…, w których przewidziana jest zmiana średnicy.
W ulicach o szerokości ponad 30m układa się przewody wodociągowe rozdzielcze pod obydwoma chodnikami. Przewody rozdzielcze należy ułożyć nie bliżej niż 0,8m od krawężnika jezdni
Przyłącze należy tak projektować, by uniemożliwić powrót już pomierzonej przez wodomierz wody do sieci zewnętrznej, obiekty budowlane są najczęściej wyposażone w 1 przyłącze. (W razie potrzeby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz