Instalacje wodociągowe wewnętrzne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instalacje wodociągowe wewnętrzne-opracowanie - strona 1 Instalacje wodociągowe wewnętrzne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Instalacje wodociągowe wewnętrzne.
Ogólne zasady prowadzenia przewodów:
1. Przew. wod. prowadzone są po ścianach wewnętrznych. Dla ułatwienia montażu zaleca się stosowanie uchwytów mocujących rury do podłoża
2. 3. Nie wolno wykonywać przewodów wodociągowych w ziemi jeżeli posadzka tworzy szczelną płytę nad przewodem.
4.W miejscach przejść rurociągów przez ścianę powinny być tuleje wykonane z materiałów trwale elastycznych, nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. Tuleje ochronne powinny być w sposób trwały osadzone w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, co najmniej 1cm przy przejściu przez strop. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie przewodu
5.Przew. wod. powinny być wykonywane prostopadle i równolegle do ścian.
6.Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość odwodnienia instal oraz odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty.
7. 8.Piony wodociągowe powinny być prowadzone w obudowanych kanałach (tzw. szachtach)
9. Przewody instalacji wodociągowej powinny być prowadzone w odległości większej niż 0,1m od rurociągów cieplnych
10.Przew. prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem o ścianki bruzd. Prowadząc przewody w bruzdach ściennych należy tak przewidzieć ich głębokość, aby grubość warstwy zaprawy zakrywająca rury była nie mniejsza niż 30mm. Zakrycie przewodów powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji.
11.W pomieszczeniach wilgotnych rur. powinny być zabezpieczone przed skraplaniem na powierzchni pary wodnej i jej zamarzaniem.
12. . Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych.
13. Nie wolno prowadzić przew. wod. powyżej przewodów elektrycznych i gazowych. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna
wynosić 0,1m
14. 15. 16. W przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z przewodami kanalizacyjnymi (jeżeli odległość przew. jest mniejsza niż 0,6m) należy stosować rury ochronne.
17. Niedopuszczalne jest prowadzenie przew. wod. w pomieszczeniach przeznaczonych dla urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
18. Nie wolno łączyć przewodów wod. wody ciepłej lub zimnej z siecią przewodów z iinych źródeł.
Rozmieszczenie rur zalezy od: -charakteru rozplanowania miasta, osiedla, zakładu, rozmieszczenie uzytkownikowe; -wystepowanie naturalnych i sztucznych przeszkol; -uksztaltowanie terenu; -rozmieszczenia, liczby i wielkości źródeł zasilania sieci w wode. Podstawowym materialem wyjściowym do sporządzenia układu sieci jest plan sytuacyjno-wysokosciowy, zagospodarowanie przestrzenne 1:2000 do 1:5000, znajomość ogolnego istniejącego systemu zaopatrzenia w wode. Trasowanie polega na naniesieniu ciągów przewodow wodoc wdluz tras komunikacyjnych. Projektowanie rozpoczyna się od rozmieszczenia ciągów magistralnych-szkielet sieci. Potem przewody rozdzielcze.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz