Etapy projektowania sieci zewnętrznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy projektowania sieci zewnętrznych-opracowanie - strona 1 Etapy projektowania sieci zewnętrznych-opracowanie - strona 2 Etapy projektowania sieci zewnętrznych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Etapy projektowania sieci zewnętrznych.
WODOCIĄGOWYCH
Projektując układ sieci wodociągowej sporządza się najpierw pełny schemat sieci obejmujący zasięgiem obszar całej jednostki osadniczej, główny szkielet sieci…
Rozwiązanie układu zależy od:
-charakteru rozplanowania miasta, osiedla, rozmieszczenia użytkowników wody i ich wielkości.
- występowania naturalnych i sztucznych przeszkód dla układania przewodów (rzek, torów),
-ukształtowania terenu,
-liczby i rozmieszczenie zasilania w wodę…
Trasowanie polega na nanoszeniu ciągów przewodów wzdłuż tras komunikacyjnych. Rozpoczyna się od rozmieszczenia ciągów magistralnych. One stanowią szkielet i podlegają obliczeniom hydraulicznym. Układ przewodów rozdzielczych projektowany jest w następnym etapie wykonywania dokumentacji.
Przy sporządzaniu sieci należy kierować się zasadami:
Łączyć najkrótszą drogą punkt lub punkty zasilania z głównymi dzielnicami jednostki osadniczej o największym zapotrzebowaniu w wodę,
Trasować przewody magistralne wzdłuż ciągów komunikacyjnych głównie ze względu na brak szczegółów zagospodarowania terenów między ulicami,
Trasować przewody prowadzące dużą ilość wody przez środki ciężkości obszarów o największym zapotrzebowaniu w wodę.
Na ogół budowa sieci wodociągowej podlega etapowaniu. Kolejne etapy powinny być zgodne z projektowanymi etapami jednostki osadniczej i wyprzedzać je w czasie. Siec powinna zapewniać prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych jej fragmentów oraz całego systemu po zakończeniu budowy. Przy projektowaniu należy uwzględnić niezależność funkcjonowania układów sieci a jeśli się nie da to należy w obliczeniach uwzględnić rezerwę przepustowości tej części sieci, która jest związana z obszarem przewidzianym do zagospodarowania w okresie kierunkowym. Układ sieci powinien być naniesiony na plan jednostki osadniczej i opisany zza pomocą węzłów obliczeniowych. Węzłami tymi są punkty rozgałęzień przewodów, a także punkty w których przewiduje się zmianę średnicy przewodu np. na granicach stref zagospodarowania przestrzennego. W ulicach o szerokości ponad 30m układa się przewody wodociągowe rozdzielcze pod obydwoma chodnikami. Zgodnie z wytycznymi, przewody rozdzielcze należy ułożyć nie bliżej niż 0,8m od krawężnika jezdni oraz co najmniej w odległości 1m od linii rozgraniczającej i 1,5m od linii zabudowy, pokazanej na podkładzie geodezyjnym, a dokładnie od linii rzutu ławy fundamentalnej. Wymagane odległości przewodów wodociągowych o średnicy DN

(…)

… przewodów wodociągowych o średnicy DN<=300mm.
Woda z wodociągu zewn. Może być doprowadzona do danego obiektu za pomocą przyłącza wodociągowego. Należy je tak zaprojektować aby uniemożliwić powrót już pomierzonej przez wodomierz wody do sieci zewnętrznej. Połączenie wodociągowe w odniesieniu do innych przewodów powinno być prowadzone równolegle z zachowaniem minimalnych odległości:
1,5m od przewodów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz