Uzbrojenie sieci wodociągowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3353
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uzbrojenie sieci wodociągowej - strona 1 Uzbrojenie sieci wodociągowej - strona 2 Uzbrojenie sieci wodociągowej - strona 3

Fragment notatki:

Uzbrojenie klasyfikuje się ze względu na pełnioną funkcję jako:    Regulujące przepływ wody (zasuwy, przepustnice, klapy)    Czerpalne (hydranty, zdroje uliczne)    Zabezpieczające (ochronne)- odpowietrzniki, wydłużki kompensacyjne, zawory  regulacyjne, przeciwuderzeniowe i anty skażeniowe    Pomiarowe wodomierze, przepływomierze, manometry oraz urządzenia do pomiaru  ciągłego ciśnienia i natężenia przepływu.  Rodzaje zasuw:      płaskie do 4bar lub owalne do 10bar (zależnie od ciśnienia w jakim będą stosowane).      W zależności od łączenia: kielichowe i kołnierzowe.      Miejsce ułożenia przewodów…      budowa wewnętrzna zasuw     Sposób regulacji    Budowa zasuwy     Klin umożliwiający zamknięcie.      Korpus zasuwy…         Rodzaje zasuw    Klapy zwrotne  Umożliwiają jednokierunkowy przepływ…      Uzbrojenie sieci wodociągowej    Odwodnienie z syfonem (syfon znajduje sięga zasuwą, odpowietrzany)    Odwodnienie magistrali z hydrantem do płukania    Odwodnienie magistrali z żeliwnym syfonem    Odwodnienie  dla płytkiego kanału  Zdroje uliczne-hydranty):  obok zasuwy podstawowe uzbrojenie sieci wodociągowej. Służy do  czerpania wody z przewodów wodociągowych, pobór na różne cele, głównie jako zabezpieczenie  przeciwpożarowe, ale również wykorzystywany dla potrzeb ogólno komunalnych lub gospodarczo  budowlanych. Może służyć jako odpowietrzenie sieci wodociągowej albo jej odwodnienie czy  płukania.    Rodzaje hydrantów:    Podziemne (kłopotliwe w eksploatacji, głównie zimą, stosowane kiedyś w starej zabudowie)    Nadziemne (stosowane teraz najczęściej, bardziej przyjazna eksploatacja)  80mm (tradycyjne miejskie) lub 100mm (przemysłowe) średnicy.    Hydrant zbudowany jest z:    Zawór zamykający (grzybkowy) połączony wrzecionem, zakończony na górze czworokątną  główką, aby istniała możliwość regulacji tego zaworu z powierzchni terenu;    Obok wrzeciona jest kanał umożliwiający wypływ wody na zewnątrz, zakończony elementem  umożliwiającym podłączenie aparatury (urządzenie mierzące, wąż strażacki);    Korpus hydrantu  Hydrant posiada zamknięcie dopływu wody na wypadek uszkodzenia jego konstrukcji.  Hydranty powinny być rozmieszczane średnio co 150m (proponowane przez normę). Odległość  od budynku nie może być mniejsza niż5m, ale nie większa niż 20m dla budynku, którego ma być  zabezpieczeniem. Odległość nie może być większa niż 2m od ulicy.   Najlepszym rozwiązaniem jest połączenie za pomocą trójnika z odnogą kołnierzową skierowaną 

(…)

… w gruncie.
Rodzaje:
 sprężyste (blacha miedziana, pomiędzy kołnierzami rurociągu)- narażenie rurociągu na
zginanie)
 dławicowe (żeliwo, brąz)- odkształcenie rurociągu do 25cm, musi być uszczelnienie, które
trzeba co jakiś czas wymienić

mieszkowe (stal nierdzewna)- najbardziej pewna konstrukcja\
Zawory regulacyjne:

Reduktory ciśnienia-zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia…
… opory przepływu, najkorzystniejsze usytuowanie
hydrantu. PN-B-2863 reguluje zagadnienia związane z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi,
obowiązuje m.in. dla hydrantów. Określa warunki (średnice przewodów) na jakich można instalować
hydranty:
 Sieć pierścieniowa: dmin=100mm
 Rozgałęziona dmin=150mm
Wydajność hydrantu wymagana to 10l/s przy ciśnieniu dynamicznym 0,2MPa. Zależy od takich
czynników takich jak:
 Ciśnienie w danym punkcie sieci wodociągowej, jeżeli hydrant nie pracuje to mówimy o
ciśnieniu dyspozycyjnym, podczas użytkowania mówimy o ciśnieniu dynamicznym;
 Strat hydraulicznych podczas przepływu w sieci i przez sam hydrant lub występujące
odgałęzienie;
Oszacowanie wydajności jest trudne ze względu na trudności określenia strat. Najprościej podłączyć
urządzenia pomiarowe i odczytać te parametry…
…. Określa warunki (średnice przewodów) na jakich można instalować
hydranty:
 Sieć pierścieniowa: dmin=100mm
 Rozgałęziona dmin=150mm
Wydajność hydrantu wymagana to 10l/s przy ciśnieniu dynamicznym 0,2MPa. Zależy od takich
czynników takich jak:
 Ciśnienie w danym punkcie sieci wodociągowej, jeżeli hydrant nie pracuje to mówimy o
ciśnieniu dyspozycyjnym, podczas użytkowania mówimy o ciśnieniu dynamicznym…
… z zaworem zwrotnym
o Redukcja i utrzymanie ciśnienia oraz regulacja w celu wyeliminowania uderzenia
hydraulicznego
Zawór redukcyjny (montowane tylko gdy są potrzebne, ze względu na koszty) regulacja
zaworem ciśnienia- w stosunku 1/3 ciśnienia zredukowanego do pierwotnego gdyż istnieje
ryzyko zjawiska kawitacji, obniżenie ciśnienia do takiego poziomu, że woda zamienia się w
parę, łatwo wtedy zniszczyć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz