Wentylacja i klimatyzacja - strona 4

Obliczenia przewodów wentylacyjnych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 357
Wyświetleń: 6307

Obliczenia przewodów wentylacyjnych     Wymiarowanie przewodów instalacji wentylacyjnej polega na takim doborze wymiarów i kształtów  przewodów który zapewni odpowiednie doprowadzenie i odprowadzenie przez nawiewniki i  wywiewni ki obliczonych strumieni objętości powietrza w poszczególnych pomieszc...

Odzyskiwanie energii i odzysk ciepła w układach wentylacyjnych i klima...

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581

Odzyskiwanie energii w układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.        W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji  komfortowej o wydajności co najmniej 2000 m3/h i więcej należy stosować ...

Przepustnice żaluzjowe

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1295

Przepustnice żaluzjowe       Przepustnice żaluzjowe są stosowane w urządzeniach wentylacyjnych dla spełnienia trzech  podstawowych zadań:   1) Regulacja wydatku i mieszania powietrza zewnętrznego z recyrkulacyjnym,   2) Regulacji temperatury powietrza przy zastosowaniu obejścia przy nagrzewnicach p...

Przewody wentylacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Przewody wentylacyjne   Dobierając przewody trzeba mieć na względzie:   - ich rodzaj   - straty ciśnienia   - straty ciepła   Nurek mówi – kanały większe średnice niż przewody   Przewody i kanały wentylacyjne powinny być zaprojektowane i wyposażone w sposób  zgodny, z wymogami co do:   - statecznoś...

Rozdział powietrza w pomieszczeniu

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2023

Rozdział powietrza w pomieszczeniu.    Rozdział powietrza w pomieszczeniu jest jednym z czynników decydujących o prawidłowym  funkcjonowaniu urządzenia wentylacji powietrza.   Dobrze zaprojektowany rozdział powietrza powoduje, że całą objętość strumienia masy powietrza  wentylacyjnego bierze udział...

Układ bez medium pośredniczącego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

Układ bez medium pośredniczącego.      Do tej grupy zalicza się następujące sposoby odzysku ciepła:   - recyrkulacja,   - rekuperacyjny wymiennik przeponowy: płytowy lub rurowy,   - regeneracyjny wymiennik obrotowy – z odzyskiem i bez odzysku wilgoci,   - spiralny wymiennik.     Recyrkulacja  to mi...

Układ z czynnikiem pośredniczącym

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

Układ z czynnikiem pośredniczącym     Do tej grupy urządzeń zalicza się:   - rurkę ciepła z wypełnieniem kapilarnym lub z rozwiniętą powierzchnią wewnętrzną   - układ z cieczą pośrednią – wodny, glikolowy lub olejowy   - pompy ciepła – spręża...

Urządzenia do oczyszczania powietrza- komory kurzowe i filtry

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 3017

Urządzenia do oczyszczania powietrza     Komory kurzowe    Zadaniem komór kurzowych jest zmniejszenie szybkości przepływu powietrza co  powoduje opadanie zanieczyszczeń.   Komory kurzowe muszą być tak zbudowane aby nie nastąpiło w nich pogorszenie  jakości tego powietrza. Ściany, sufit i podłoga po...

Wentylacja grawitacyjna

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Wentylacja grawitacyjna   Poprawę wentylacji naturalnej, zwłaszcza gdy tz (…) … to można przedstawić za pomocą znanego z hydrauliki równania Bernoulliego. Przybliżone prędkości przepływu powietrza przez kanały wentylacji grawitacyjnej ,zależn...

Wentylatory-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1624

Wentylatory.       Wentylatory mają za zadanie przetłaczanie powietrza i wytwarzanie różnicy ciśnienia  niezbędnej do pokonania oporów przepływu powietrza przez instalację.   Wartość  ciśnienia całkowitego wytwarzanego przez wentylator (spiętrzenie wentylatora)  jest równoznaczna z energią, którą w...