Wentylatory-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wentylatory-opracowanie - strona 1 Wentylatory-opracowanie - strona 2 Wentylatory-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wentylatory.       Wentylatory mają za zadanie przetłaczanie powietrza i wytwarzanie różnicy ciśnienia  niezbędnej do pokonania oporów przepływu powietrza przez instalację.   Wartość  ciśnienia całkowitego wytwarzanego przez wentylator (spiętrzenie wentylatora)  jest równoznaczna z energią, którą wentylator przekazuje powietrzu, odniesioną do 1m3  powietrza.   Ciśnienie całkowite przepływającego powietrza składa się z ciśnienia  statycznego  i  dynamicznego .   Ciśnienie statyczne  pst nazywa się ciśnienie powietrza na wewnętrzne ściany przewodu  prostego. Ciśnienie to może być wskazywane przez manometr poruszający się z powietrzem  w jednym kierunku i z tą samą prędkością co powietrze.   Ciśnienie dynamiczne  pd to ciśnienie niezbędne do przyspieszenia powietrza ze stanu  spoczynku do danej prędkości obliczone według wzoru:   pd = [Pa]   v – prędkość przepływu powietrza [m/s]   ro – gęstość powietrza [kg/m3]   W króćcu ssawnym wentylatora panuje podciśnienie w stosunku do ciśnienia  atmosferycznego; ciśnienie statyczne ma wartość ujemną, a dynamiczne dodatnią.   W króćcu tłocznym panuje nadciśnienie, ciśnienie statyczne i dynamiczne mają wartości  dodatnie.   Całkowite spiętrzenie wentylatora  tzn. przyrost ciśnienia całkowitego czynnika w  wentylatorze wynosi:   Pc = pc’ + pc” [Pa]   pc’ – podciśnienie całkowite w króćcu ssawnym [Pa]   pc" – nadciśnienie całkowite w króćcu tłocznym [Pa]   Wartość podciśnienia całkowitego króćcu ssawnym pc’ oraz nadciśnienia całkowitego w  króćcu tłocznym pc" równe są odpowiednio stratom przepływu w przewodach na ssaniu i  tłoczeniu.   Drugim podstawowym parametrem pracy wentylatora jest jego  wydajność V  (strumień  objętości). Jest to objętość powietrza o określonych wartościach ciśnienia, temperatury i  wilgotności względnej, która przepływa w jednostce czasu przez płaszczyznę wlotu  wentylatora.   Wielkościami charakteryzującymi pracę wentylatora są:   - moc silnika Nw,   - sprawność całkowita η,   - prędkość obrotowa wirnika wentylatora n,   Moc właściwa wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych powinna nie przekraczać wartości określonych w tabeli:      Dopuszczenie zwiększenia mocy właściwej wentylatora w przypadku zastosowania  wybranych elementów instalacji do wartości określonej w poniższej tabeli:    Podział wentylatorów.    Wentylator to maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną i za pomocą  jednego lub kliku wirników zaopatrzonych w łopatki użytkuje ją do ciągłego przepływu  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz