Dobór wentylatora

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dobór wentylatora - strona 1 Dobór wentylatora - strona 2 Dobór wentylatora - strona 3

Fragment notatki:

Dobór wentylatora.    Po zaprojektowaniu instalacji wentylacji lub klimatyzacji i po obliczeniu oporów przepływu  powietrza dobieramy wentylator. Potrzebne są do tego dwa parametry:   - V [m3/s] - wydajność, czyli strumień objętości powietrza wtłaczanego przez wentylator,   - Δp [Pa] – spiętrzenie, czyli wymagane ciśnienie, niezbędne do pokonania oporów  przepływu powietrza przez zaprojektowaną instalację.     Podstawą do doboru wentylatora do projektowanej instalacji jest jego charakterystyka  sporządzona przez producenta. Prawidłowo dobrany punkt pracy wentylatora powinien  znajdować się w obszarze jego maksymalnej sprawności.   Nową liczbę obrotów n, można otrzymać ze wzorów:      Charakterystyki wentylatorów opracowywane są dla powietrza o temperaturze t = +20°C,  wilgotności względnej φ = 40% i gęstości ρ = 1,2 kg/m3 oraz dla ciśnienia barometrycznego b  = 1013 hPa.   Dobór silnika.    Przy zmianie parametrów pracy wentylatora oraz przy punkcie pracy leżącym poza  charakterystyką należy obliczyć zapotrzebowanie mocy silnika elektrycznego.   Ważny jest taki dobór mocy znamionowej silnika do napędu wentylatora, aby w trakcie  eksploatacji nie występowało przeciążenie silnika względnie nadmierna rezerwa mocy.  Zagadnienie doboru mocy silnika do napędu wentylatora jest trudne, ponieważ:   - krzywa zapotrzebowania mocy przez wentylator może mieć różny przebieg w funkcji jego  wydajności, w zależności od producenta i typu wentylatora,   - punkt współpracy wentylatora z instalacją może być wybierany w dość szerokich granicach ,  określonych sprawnością wentylatora,   - rzeczywiste opory instalacji mogą różnić się od obliczonych lub mogą być zmienne w trakcie  eksploatacji wentylatora,   - parametry rzeczywiste wentylatora mogą różnić się od parametrów katalogowych.                 Pobraną moc na wale silnika można obliczyć z następującego wzoru:    gdzie:   V – wydajność wentylatora odpowiadająca punktowi pracy P [m3/s]   Δp – spiętrzenie całkowite w punkcie pracy P [Pa]    ηw – sprawność całkowita wentylatora odpowiadająca punktowi pracy P (należy przyjmować  z charakterystyki wentylatora)   ηp – sprawność przekładni pasowej (jeśli taka jest zastosowana); w przypadku napędu  bezpośredniego ηp = 1; w przypadku przekładni pasowej na paski wartość ηp można  dobierać na podstawie wykresu sprawności przekładni pasowej na paski klinowe.     W  wentylatorach promieniowych  powietrze jest zasysane równolegle do osi obrotu wirnika  i tłoczone w kierunku promieniowym, a zatem prostopadle do osi obrotu.  

(…)

….
Wentylatory dobiera się na podstawie tzw. charakterystyk.
Charakterystyki wentylatorów to graficzne przedstawienie zależności całkowitego (czasami
statycznego) ciśnienia , poboru mocy i sprawności od wydajności przy stałej prędkości
obrotowej wirnika i normalnej gęstości powietrza (ro=1,2kg/m3)
Działanie wentylatorów przedstawia się za pomocą następujących krzywych:
- charakterystyka ciśnienia całkowitego (całkowitego spiętrzenia) Δpc=f1(V)
- charakterystyka ciśnienia statycznego Δps = f2(V)
- charakterystyka mocy N=f3(V)
- charakterystyka sprawności n= f4(V)
Pokazał wykres wentylatora odśrodkowego.
Powiedział Nurek sam: odśrodkowe mogą być zamontowane w różnych miejscach,
na różnych wspornikach. Mogą być zabudowane także w sposób specjalny, np.
wentylatory zamontowane w otwór wywiewny w kanale wywiewnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz