Wentylacja i klimatyzacja - strona 3

Czerpnie powietrza

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1897

Czerpnie powietrza    Czerpnie powietrza dzielimy na: terenowe, ścienne, dachowe.   Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny być zabezpieczone  przed opadami atmosferycznymi i działaniami wiatru oraz b...

Dobór wentylatora

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1267

Dobór wentylatora.    Po zaprojektowaniu instalacji wentylacji lub klimatyzacji i po obliczeniu oporów przepływu  powietrza dobieramy wentylator. Potrzebne są do tego dwa parametry:   - V [m3/s] - wydajność, czyli strumień objętości pow...

Dopuszczalne stężenie danego zanieczyszczenia w powietrzu

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Dopuszczalne stężenie danego zanieczyszczenia w powietrzu  w środowisku pracy  nie powinno wywoływać żadnych zmian  chorobowych , nawet jeśli przebywa się w tak  zanieczyszczonym powietrzu przez 8 h dziennie w okresie nieograniczonym .  Szkodliwy wpływ pyłu na organizm ludzki zależy podobnie jak ga...

Formy strumieni nawiewnych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Formy strumieni nawiewnych     -  Osiowo-symetryczne  (zwarte) – powstają przy wypływie powietrza z okrągłych, kwadratowych oraz  prostokątnych otworów z niewielkim stosunku długości boków. Prędkość maksymalna przekrojów  strumienia występuje w jego osi symetrii. Kąt naturalnego rozwarcia tych stru...

Hałas w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078

Hałas w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych       Poziom hałasu jest jednym z ważniejszych parametrów wpływających na komfort, ponieważ  szkodliwie wpływa na ustrój człowieka.   Dźwięk jest wynikiem drgań (wahań) ciśnienia powietrza i jego rozprzestrzenia się w postaci  fali akustycznej....

Klasyfikacja wymienników stosowanych w systemach odzysku energii w wen...

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1533

Klasyfikacja wymienników stosowanych w systemach odzysku energii w  wentylacji i klimatyzacji.       SYSTEMY ODZYSKU ENERGII:     REKUPERACJA  (wymiana ciepła jawnego)     1. Bezpośrednia wymiana ciepła:   - wymienniki z rur gładkich,   - wymienniki płytowe.     2. Wymiana ciepła przy użyciu czynni...

Komory zraszania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1890

Komory zraszania     Komory te służą do nawilżania powetrza lub też do jego chłodzenia i osuszania. Mogą  być one zasilane wodą wodociągową, wodą zimną ze studni lub chłodzoną w urządzeniu  chłodniczym (tzw. Wodą lodową). Mogą być komory 1- lub 2- stopniowe. W zależności od  kierunku przepływu powi...

Mikroklimat i obliczanie czynników powodujących zmiany stanu powietrza...

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Wykład 2  28.03.12  Mikroklimat i obliczanie czynników powodujących zmiany stanu powietrza w pomieszczeniach  Czynniki wpływające na odczucia cieplne  Def.   Komfortem  cieplnym  człowieka  nazywamy  uczucie  satysfakcji  z  warunków  ciep...

Nagrzewnice-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

NAGRZEWNICE      Służą do ogrzewania powietrza tłoczonego przewodami wentylacyjnymi. W zal.  od zastosowanego czynnika grzejnego nagrzewnice dzieli się na :    Wodne    Parowe    Elektryczne     Nagrzewnice są zwartymi konstrukcjami stalowymi składającymi się ze  stalowej ramy z gładkimi lub ożebro...

Obliczanie strumienia objętości powietrza wentylacyjnego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2212

Obliczanie strumienia objętości powietrza wentylacyjnego.  Obliczeniowy strumień powietrza wentylacyjnego powinien wystarczyć do zapewnienia  odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniu, właściwego przebiegu procesów  ...