Wentylacja i klimatyzacja - strona 5

Wprowadzenie do klimatyzacji

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 91
Wyświetleń: 819

WPROWADZENIE DO KLIMATYZACJI     Wymagania stawiane powietrzu znajdującemu się wewnątrz pomieszczeń zależą od ich  charakteru i przeznaczenia.   Klimatyzacja sprowadza się do porcesu obróbki powietrza celem osiągnięcia i zapewnienia jego  wym...

Wyrzutnie powietrza

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1652

Wyrzutnie powietrza     Powietrze wywiewane z budynku lub pomieszczeń, zanieczyszczone w stopniu przekraczający  wymagania określone w przepisach odrębnych, dotyczących dopuszczalnych rodzajów i ilości  substancji zanieczyszczonych powietrze zewnętrzne, powinno być oczyszczone przed  wprowadzeniem ...

Zadania wentylacji

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

Zdrowie i samopoczucie człowieka zależy od środowiska w jakim przebywa. Jego  najważniejszym składnikiem, zarówno przestrzeni otwartej, jak i w zamkniętych  pomieszczeniach, jest powietrze. Stan powietrza atmosferycznego ma oczywisty wpływ na  stan powietrza wewnątrz pomieszczeń.  W miastach i ośro...

Zespoły typu Split-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Zespoły typu „Split”  złożone są z dwóch jednostek:   - zespołu zewnętrznego,   - zespołu wewnętrznego, tj. jednostki chłodzącej (parownika).   Zespół zewnętrzny, ustawiony poza pomieszczeniem, zawiera sprężarkę chłodniczą, skraplacz  chłodzony powietrzem wraz z wentylatorem wymuszającym przepływ p...

Pojęcia na kolokwium-wentylacja i klimatyzacja

 • Politechnika Gdańska
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 154
Wyświetleń: 770

KLASYFIKACJA SYST. WENTYLACYJNYCH:  ze względu na:  1. źródło ruchu  powietrza  2.  zakres oddziaływania  3. charakterystykę obsługiwanego obiektu  4. kierunek ruchu powietrza względem pomieszczenia  5. różnicę ciśnień wewn. i  na zewn. pomieszczenia.  6. stopień uzdatniania powietrza    WENTYLACJA...

Analiza schematu potencjalnego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1106

Analiza schematu potencjalnego. Schemat potencjalny jest graficznym odzwierciedleniem stosunków depresyjnych panujących w danej sieci wentylacyjnej. Daje orientację o stabilności prądów powietrza, racjonalności systemu przewietrzania, stanie regulacji, wąskich gardłach wentylacyjnych, możliwości pr...

Wykład - badanie i odbiór instalacji wentylacyjnych

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Edward Maksymilian Przydróżny
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

W badaniach ogólnych sprawdzamy dostępność dla obsługi stan czystości urządzeń, wymienników ciepła, systemu rozprowadzenia powietrza. Kompletność znakowania, realizację zabezpieczeń pożarowych (rozmieszczenie klap p-poż oraz wykonanie powł...