Pojęcia na kolokwium-wentylacja i klimatyzacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia na kolokwium-wentylacja i klimatyzacja - strona 1 Pojęcia na kolokwium-wentylacja i klimatyzacja - strona 2

Fragment notatki:

KLASYFIKACJA SYST. WENTYLACYJNYCH:  ze względu na:  1. źródło ruchu  powietrza  2.  zakres oddziaływania  3. charakterystykę obsługiwanego obiektu  4. kierunek ruchu powietrza względem pomieszczenia  5. różnicę ciśnień wewn. i  na zewn. pomieszczenia.  6. stopień uzdatniania powietrza    WENTYLACJA:  zorganizowany proces wymiany powietrza z jednoczesnym  usuwaniem na zewnątrz substancji wydzielających się w pomieszczeniu.  KLIMATYZACJA:  proces nadawania powietrzu w pomieszczeniu określonych  wartości parametrów i własności pożądanych ze względów higienicznych i ze  względu na dobre samopoczucie ludzi, lub wartości parametrów wymaganych  przez technologie produkcji.   WILGOTNOŚĆ BEZWZGLĘDNA:  (absolutna)  1. masa pary wodnej zawartej w  jednostce objętości  2. ρp =mp/V  [kg/m3]   WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA:   1.  Stosunek masy pary wodnej rzeczywiście  znajdującej się w powietrzu w danej objętości V, do maksymalnej masy mp’   (stan nasycenia), jaka może  znajdować się w tej objętości przy tym samym  ciśnieniu i temperaturze.  2.  Φ=[mp/mp’ ]p,T [%]  3. zawartość wilgoci:  x=mp/mg [g/kg], gdzie: mg- masa powietrza suchego.    POWIETRZE:   1. nienasycone -  para wodna zawarta w powietrzu jest  przegrzana  2. nasycone – para wodna zawarta w powietrzu jest parą suchą  nasyconą  3. zamglone – woda w postaci pary wilgotnej.    KOMFORT CIEPLNY:   1.  Uczucie satysfakcji z warunków cieplnych środowiska  w pomieszczeniu, w którym się przebywa.  2.  Jest wynikiem równowagi między  ilością ciepła wytw. przez organizm, a stanem cepła otaczającego środowiska.  3. czynniki środowiskowe: temp. powietrza; prędkośc powietrza; wilgotnośc  wzgl powietrza; temp. promieniowania powierzchni; asymetria rozkładu  temperatury w pomieszczeniu  4. czynniki indywidualne: metabolizm;  aklimatyzacja; izolacja cieplna odzieży   PROMIENOWANIE:   1. bezpośrednie – docierające do powierzchni ziemi pod  określonym kątem;  2. rozproszone w atmosferze ziemskiej przez cząstki gazów,  pary wodnej i pyłów  3. odbite od przeszkód, na jakie natrafia promienowanie  bezpośrednie   WSPÓŁCZYNNIK PRZEZROCZYSTOŚCI  atmosfery (P):  1. określa  zmniejszenie się natężenia promieniowania słonecznego w skutek  zanieczyszczenia występującego w atmosferze  2.  5 stopni: 1-granica atmosfery  2-obszary w klimacie kontynentalnym 3-obrzary nieprzemysłowe 4-obszary  dużych miast 5-okregi przemysłowe   INFILTRACJA:   1. napływ powietrza do pomieszczenia spowodowany  rozkładem ciśnienia w budynku wywołanym różnicą gęstości powietrza w  pomieszczeniu i powietrza atmosferycznego, oraz działaniem wiatru 

(…)

… ustalonego strumienia objętości
powietrza wentylacyjnego bez użycia energii mechanicznej, możliwością
regulacji. 3. Najczęściej stosowana w zakładach przemysłowych do
odprowadzania nadmiernych zysków ciepła jawnego (huty, kuźnie, ec) i części
gazów i pyłów 4.po stronie nawiewnej stosuj się wywietrzaki ekranowe,
zapobiegające nawiewaniu powietrza 5.wpływa na jej działanie: rozmieszczenia, konstrukcji…
… mechaniczną, działającą w
sposób ciągły przez dłuższy czas 5. W jednym mieszkaniu nie można stosować
went mechanicznej wywiewnej i grawitacyjnej 6. Gdy paleniska na paliwa stałe,
kominki, pgw – tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna zrównoważona
7. Do poszczególnych pionów podłączać można tylko pomieszczenia o tym
samym charakterze.

…;
eksfiltracji; wentylacji grawitacyjnej; aeracji.
AERACJA: 1.zorganizowana wymiana powietrza w pomieszczeniu, uzyskana
dzięki: różnicy ciśnienia powietrza na zewn i wewn, różnicy temperatury i
działania wiatru. 2.zapewnia wymianę z góry ustalonego strumienia objętości
powietrza wentylacyjnego bez użycia energii mechanicznej, możliwością
regulacji. 3. Najczęściej stosowana w zakładach przemysłowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz