Wprowadzenie do klimatyzacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do klimatyzacji - strona 1 Wprowadzenie do klimatyzacji - strona 2 Wprowadzenie do klimatyzacji - strona 3

Fragment notatki:

WPROWADZENIE DO KLIMATYZACJI     Wymagania stawiane powietrzu znajdującemu się wewnątrz pomieszczeń zależą od ich  charakteru i przeznaczenia.   Klimatyzacja sprowadza się do porcesu obróbki powietrza celem osiągnięcia i zapewnienia jego  wymaganych parametrów w określonych pomieszczeniach. W zależności od przeznaczenia  pomieszczeń klimatyzację można podzielić na:   1. Klimatyzację komfortu   2. Klimatyzację przemysłową     Dla prawidłowego obliczania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej należy opierać się na  rozważaniach, które dotyczą:   1. Aerodynamiki strumienia swobodnego;   2. Przepływu w kanałach;   3. Techniki cieplnej oraz termodynamiki, która daje odpowiedzi na prawidłowe określenie  przebiegu procesów związanych ze zmianą stanu powietrza przy jego obróbce;   4. Wymiany ciepła masy , dające możność ich oceny ilościowej – dot. To zarówno przebiegów w  warunkach ustalonych, jak i wywołanych zmiennymi warunkami cieplnymi oraz akumulacją ciepła  i masy.     Podstawą do przygotowania pow. W instalacjach centralnych są centrale klimatyzacyjne, w  których następuje obróbka powietrza.Typowa centrala klimatyzacyjna często jest zbudowan z  sekcji umożliwiających zestawienie ich różnych kombinacji i składa się z :     - Komory mieszania powietrza zewnętrznego z powietrzem recyrkulacyjnym usuwanym z  pomieszczenia   -Sekcji filtracji, której zadaniem jest zapewnienie wymaganego stopnia oczyszczenia pow.     Doprowadzanego do pomieszczeń klimatyzowanych. W pomieszczeniach, w których wymagany  jest bardzo wysoki stopień czystości powietrza np. sale operacyjne, filtry umieszcza się również  bezpośrednio przed nawiewnikiem      Sekcji nagrzewnicy i chłodnicy, umożliwiających utrzymanie założonej temperatury i osuszanie  powietrza;   - Sekcji nawilżania wodnego lub parowego;   - Sekcji wentylatora;   -Specjalnego wyposażenia, jakn np. sekcja odzysku energii lub tłumiki;       Klimatyzacja  jest najbardziej udoskonaloną formą wentylacji mechanicznej.   Klimatyzacja utrzymuje na wymaganym poziomie temperaturę, wilgotność, czystość i ruch  powietrza w pomieszczeniu w ciągu roku, niezależnie od zmian i wahań parametrów powietrza na  zewnątrz pomieszczenia.     Utrzymania w pomieszczeniu pożądanej temperatury i wilgotności względnej powietrza z  odpowiednią dokładnością w ciągu całego roku wymaga zastosowania urządzeń klimatyzacyjnych  z instalacją automatycznej regulacji.   Klimatyzację dzieli się na: komfortową i przemysłową.     Klimatyzacja komfortowa - wytwarza oraz utrzymuje stan powietrza powodującego dobre 

(…)

… jeśli w klimatyzowanym pomieszczeniu mogą
znajdować się bakterie chorobotwórcze, substancje cuchnące, wybuchowe lub łatwo zapalne.
Stosując recyrkulację należy zawsze doprowadzić pewien minimalny strumień objętości powietrza
zewnętrznego – V.
Rys. Schematy instalacji klimatyzacyjnych
a) dostarczająca tylko pow. świeże
b) z pierwszą recyrkulacją powietrza wewnętrznego
Urządzenia i elementy wentylacji mechanicznej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz