Analiza schematu potencjalnego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza schematu potencjalnego - omówienie - strona 1 Analiza schematu potencjalnego - omówienie - strona 2 Analiza schematu potencjalnego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Analiza schematu potencjalnego.
Schemat potencjalny jest graficznym odzwierciedleniem stosunków depresyjnych panujących w danej sieci wentylacyjnej. Daje orientację o stabilności prądów powietrza, racjonalności systemu przewietrzania, stanie regulacji, wąskich gardłach wentylacyjnych, możliwości przewietrzania nowo udostępnianych partiach złoża, a także o wyborze, w przodku pożaru, sposobu przyspieszenia jego likwidacji.
Schemat potencjalny jest bazą informacji określających tzw. bezpieczeństwo sieci wentylacyjnej. Bezpieczeństwo sieci wentylacyjnej określane jest przez:
stabilność kierunków przepływu w bocznicach wentylacyjnych (rejonach),
racjonalność systemu przewietrzania,
stopień łatwości panowania nad kierunkami prądów powietrza,
wskaźnik bezpiecznej współpracy wentylatorów głównych.
Stabilność kierunków przepływy- zdolność do utrzymania istniejącego kierunku przy zaistnieniu stosunkowo małych zaburzeń w sieci wentylacyjnej.
H'WC - całkowita depresja wentylatora
W' - strata naporu w rejonie, równa różnicy potencjałów wlotu i wylotu rejonu.
W-2
Dla rejonu R-1 W-1
Dla rejonu R-3 ......
Praktycznie stabilność jest zadowalająca gdy st≥0,1 . To wymaganie spełniły jedynie rejony R-3 i R-4 . Wzrost wartości st w pozostałych rejonach można uzyskać przez zmniejszenie oporów głównych prądów powietrza i przez zwiększenie liczby rejonów wentylacyjnych.
Racjonalność systemu przewietrzania
System jest racjonalny gdy wartość liczby rc ≥0,2 co oznacza, że co najmniej 20% rozporządzalnego spiętrzenia idzie na pokonanie oporu ruchu w prądzie rejonowym W-2
Dla rejonu R-1 W-1
Dla rejonu R-3 Praktyka wykazuje, że utrzymanie liczby rc na tym poziomie nie jest łatwe do zrealizowania. W naszym systemie tylko dwa rejony są racjonalne.
Łatwość panowania nad kierunkami przepływu powietrza.
Jest ona tym większa im większa jest strata naporu w danym rejonie wentylacyjnym.
Sama jednak wartość tej straty naporu nie decyduje o łatwości panowania nad kierunkiem, gdyż zależy ona do wielkości charakteryzujących zaburzenia w sieci wentylacyjnej ( np. wielkości depresji pożaru). Łatwość panowania nad kierunkami prądów powietrza określa wiele czynników, między innymi struktura przestrzenna wyrobisk, wielkości oporu itp. Ściśle więc nie jest określone kryterium łatwości panowania nad kierunkami przepływu.


(…)

… te będą spełnione, jeżeli:
-drogi grupowych prądów powietrza świeżego i zużytego (szyby, przekopy, kanały wentylatorów, itp.) mają mały opór, zapewnia to wzrost stabilności rejonowych prądów powietrza, wzrost wskaźnika racjonalności systemu przewietrzania i eliminuje wąskie gardła wentylacyjne oraz zapewnia łatwość panowania nad kierunkami prądów powietrza,
-grupowe prądy powietrza rozgałęziają się jak najbliżej szybów wdechowych (podsieci),
-podsieci wentylacyjne zależne charakteryzują się w przybliżeniu równymi oporami pokonywanymi przez dane wentylatory, charakterystyki wentylatorów powinny być jednakowe, depresje wentylatorów nie powinny być zbyt niskie, zapewnia to bezpieczeństwo współpracy wentylatorów i łatwość panowania nad kierunkami prądów powietrza.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz