Ogólne zasady usuwania zadymienia kopalni - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólne zasady usuwania zadymienia kopalni - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Ogólne zasady usuwania zadymienia kopalni
Usuwanie zadymienia (tzw. oddymianie) kopalni ma na celu zmniejszenie obszaru zadymionego od strefy bezpośredniego zadymienia. Niekiedy do oddymiania kopalni i przywrócenia w sieci wentylacyjnej pierwotnych kierunków przepływu powietrza wystarczy zwiększenie spiętrzeń wentylatorów głównych lub zmniejszenie oporów zasów regulacyjnych znajdujących się w kanałach wentylatorów głównych. Jeśli czynności te nie dają spodziewanych rezultatów lub jeżeli nie można ich wykonać, to przystępuje się do oddymiania sieci wentylacyjnej. Sposób oddymiania kopalni zależy w dużej mierze od informacji uzyskanych o stanie urządzeń wentylacyjnych na dole kopalni, takich jak: tamy bezpieczeństwa, tamy wentylacyjne itp. W niektórych bowiem przypadkach zaburzenia kierunków przepływu powietrza mogą być spowodowane
zamknięciem określonych tam wentylacyjnych lub bezpieczeństwa,które nie powinny być zamknięte. Otwarcie tych tam może wtedy wystarczyć do przywrócenia pierwotnych kierunków przepływu powietrza w kopalnianej sieci wentylacyjnej. Jeżeli zaburzenia kierunków przepływu powietrza nastąpiły wyłącznie pod wpływem pożaru, a nie wskutek niewłaściwych manipulacji tamami, to należy przystąpić do właściwego oddymiania kopalni. Sposób oddymiania zależy od tego, czy kopalnia jest przewietrzana wznosząco czy schodząco. 9.3.1.oddymianie kopalni o przewietrzaniu wznoszącym
Pod wpływem działania pożaru , który powstał w bocznicy sieci w kopalni o przewietrzaniu wznoszącym , zostały odwrócone kierunki wszystkich prądów bocznych. Jeżeli zaburzenia kierunków przepływu powietrza w kopalni o przewietrzaniu wznoszącym wystąpiły pod wpływem pożaru, a nie wskutek niewlaściwych manipulacji tamami, przystępuje się do oddymiania sieci w sposób następujący : Idziemy z prądem głównym, zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza, dochodząc do pierwszego węzła zadymionego. W węźle tym stwierdzamy do której bocznicy kierują się dymy. W tej bocznicy, którą dymy płyną w kierunku rejonu dławimy przepływ powietrza zamykając znajdującą się w niej tamę bezpieczeństwa, bądź też - jeśli takiej tamy nie ma - budując tamę T np.. z płótna wentylacyjnego. Po wykonaniu tej czynności następuje przywrócenie pierwotnego kierunku przepływu powietrza w bocznicy. Im większa będzie szczelność tamy, tym szybciej i łatwiej prąd powietrza w bocznicy uzyska swój pierwotny przepływ. Następnie zamyka się na początku lub na końcu bocznicy oddymionej tamę t. Tama ta pozostaje przez cały czas oddymiania zamknięta. Następnie przechodząc przez tamę T , przez którą wtedy już przepływa świeże powietrze, dochodzimy do następnego zadymionego węzła, itd. 9.3.2. Oddymianie kopalni o przewietrzaniu schodzącym

(…)

… skłonne do samozapalenia mogą ułatwić powstanie pożarów endogenicznych.
Stwierdzono, ze najwięcej katastrof pożarowych wystąpiło w kopalniach wyposażonych w wentylatory o spiętrzeniach poniżej 785 J/m3 (80 mm słupa wody). Wartość tę przyjęto w polskich kopalniach jako najmniejszą dla wentylatorów głównego przewietrzania. Zbyt duże spiętrzenia wentylatorów głównych, jak już wspomniano, sprzyjają powstaniu…
… się opór właściwy Rf bocznicy  sieci oraz średnią gęstość ρm powietrza w tej bocznicy, można wyznaczyć opór normalny Rn tejże boczni­cy korzystając ze wzoru:
(9.4)
Strumień objętości powietrza Vn natomiast, wyznacza się z zależności
(9.5)
gdzie:
ρ(s) - gęstość powietrza w przekroju poprzecznym o współrzędnej bieżącej (s) bocznicy  sieci wentylacyjnej, kg/m3,
V(s) - strumień objętości powietrza…
… tym mniejszy wpływ w oczku zewnętrznym, im mniejsza jest suma figurująca w mianow­niku wzoru (9.1).
Nowsze badania wykazały, że zagrożenie od danego prądu powietrznego zależy od dysypacji mocy w tym prądzie, przy czym im mniej­sza jest dysypacja mocy, tym zagrożenie jest większe.
W przypadku pasywnej sieci wentylacyjnej tj. sieci, w której gęstość powietrza jest wielkością niezmienną ρn= idem = 1,20 kg/m3…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz