Wentylacja i pożarnictwo

note /search

Projektowanie przewietrzania kopalń - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 525

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rozmieszczenie szybów, zalety i wady centralnego rozmieszczenia szybów, przekątne rozmieszczenie kilku szybów, sposoby przewietrzania kopalń, umieszczenie wentylatora na powierzchni i pod ziemią, przewietrzanie prądem wznoszącym i schodzącym, roz...

Urządzenia wentylacyjne - szczegółowe omówienie zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 350

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: tamy wentylacyjne, straty powietrza przez tamy, zamknięcia zrębów szybów wentylacyjnych, wejścia śluzowe do kanałów wentylacyjnych, kanały wentylatorów głównych, urządzenia do rewersji wentylacji głównej, mosty wentylacyjne....

Obliczanie potrzebnej ilości powietrza - opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: obliczanie ilości powietrza na podstawie zmiany jego składu, obliczanie potrzebnej ilości powietrza z uwagi na ilości pochłoniętego tlenu, obliczanie ilości powietrza na podstawie normy, obliczanie potrzebnej ilości powietrza dla wyrobisk przygoto...

Projekt rozpływu wymuszonego w kopalnianej sieci wentylacyjnej - omów...

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 917

Wentylacja i pożary III Projekt rozpływu wymuszonego w kopalnianej sieci wentylacyjnej metodą Sałustowicza Prowadzący: Dane: Rejon Wydobycie W [Mg/d] Ciężkość pracy Kategoria zagr. CH4 Temperatura sucha ta [ºC] Temperatura wilg. tφ [ºC] 1 1200 Ciężka II 33,0 30,2 2 1100 Umiarko...

Lutniociągi - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2702

LUTNIOCIĄGI Wyrobiska, które nie są przewietrzane prądami powietrza wytwarzanymi przez wentylator główny, powinny być przewietrzane za pomocą lutniociągów. Lutniociągi powinny być wykonywane z lutni metalowych lub trudno palnych antyelektrostatycznych lutni z tworzyw sztucznych.  Przewietrzanie lut...

Wyznaczanie strumieni objętości powietrza potrzebnych do przewietrzeni...

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

Wyznaczanie strumieni objętości powietrza potrzebnych do przewietrzenia rejonów wentylacyjnych. a) ze względu na zatrudnienie: VN = N*bN N- liczba osób zatrudnionych na najliczniej obsadzonej zmianie bN- wsp. określający ilość powietrza przypadająca na jednego człowieka , bN= 0,167 s na os/zm m...

Gazy pożarowe w różnych okresach - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

GAZY POŻAROWE W RÓŻNYCH OKRESACH ROZWOJU POŻARU Skład powietrza kopalnianego wykazuje na ogół nieduże odchylenie od składu powietrza atmosferycznego. Jednak w czasie pożaru podziemnego w powietrzu kopalnianym pojawiaj4 się gazy nie występujące w powietrzu atmosferycznym. Gazami tymi są:

Depresja pożaru podziemnego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2450

Depresja pożaru podziemnego. Podczas pożaru gazy pozarowe ( dymy ) odprowadzane są wyrobiskami górniczymi do szybu wydechowego. Gdy gazy pożarowe w początkowej fazie rozwoju pożaru przepływają przez kopalnię, zachowują ten sam kierunek przepływu, jaki miało powietrze przed powstaniem pożaru, a w mi...

Likwidacja podziemnych pól - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141

LIKWIDACJA PODZIEMNYCH PÓL POŻAROWYCH W przypadku niepowodzenia aktywnego zwalczania pożaru podziemnego zaognioną część kopalni izoluje się od czynnych wyrobisk tamami pożarowymi. W ten sposób powstają otamowane pola pożarowe, które stanowią pow...

Oświetlenie a bezpieczeństwo przewietrzania kopalń - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

Politechnika Wrocławska Wrocław Wydział Geoinżynierii, Górnictwa, i Geologii REFERAT Z WENTYLACJI I POŻARÓW I Temat: Oświetlenie a bezpieczeństwo przewietrzania kopalń na przestrzeni dziejów Spis treści 1. Wstęp 2. Własności gazów kopalnianych 2.1. Dwutlenek węgla CO2 2.2. Tlenek węgla CO 2...