Oświetlenie a bezpieczeństwo przewietrzania kopalń - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oświetlenie a bezpieczeństwo przewietrzania kopalń - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wrocław Wydział Geoinżynierii, Górnictwa,
i Geologii
REFERAT Z WENTYLACJI I POŻARÓW I
Temat: Oświetlenie a bezpieczeństwo przewietrzania kopalń na przestrzeni dziejów
Spis treści
1. Wstęp
2. Własności gazów kopalnianych
2.1. Dwutlenek węgla CO2
2.2. Tlenek węgla CO
2.3. Siarkowodór H2S
2.4. Amoniak
2.5. Tlenki Azotu ( NO, NO2, N2O4 )
2.6. Dwutlenek Siarki SO2
2.7. Metan CH4
3. Elementy niezbędne do powstania wybuchu gazów kopalnianych
4. Oświetlenie jako potencjalne źródło zapłonu gazów pożarowych
4.1. Lampy z płomieniem niezabezpieczonym
4.2. Lampy z płomieniem zabezpieczonym ( lampy bezpieczeństwa)
4.3. Lampy elektryczne
5. Rozwój na przestrzeni wieków urządzeń oświetlających wyrobiska podziemne
5.1. Płomieniowe źródła światła
5.1.1. Lampy z płomieniem niezabezpieczonym
5.1.1.1. Łuczywa i pochodnie
5.1.1.2. Lampy olejowe 5.1.1.2.1. Najstarsze lampy olejowe
5.1.1.2.2. Lampy olejowe gliniane
5.1.1.2.3. Lampy metalowe
5.1.1.2.4. Lampy sycylijskie (soczewicowe)
5.1.1.2.5. Lampy kapliczki
5.1.1.2.6. Lampy olejowe blaszane (olejarki)
5.1.1.3. Świece 5.1.1.4. Oświetlenie metanem
5.1.1.5. Oświetlenie „Młynkiem krzemiennym”
5.1.1.6. Oświetlenie gazowe
5.1.1.7. Oświetlenie naftowe
5.1.1.8. Lampy acetylenowe
5.2. Lampy z płomieniem zabezpieczonym
5.2.1. Olejowe lampy bezpieczeństwa 5.2.1.1. Lampa Humboldt'a
5.2.1.2. Lampa Clanny'ego
5.2.1.3. Lampa Davy'ego
5.2.1.4. Lampa Stephenson'a
5.2.1.5. Lampa Wolfa
5.3. Lampy Elektryczne
5.3.1. Lampy łukowe
5.3.2. Lampy żarowe
5.3.3. Lampy jarzeniowe
6. Wpływ urządzeń oświetlających na bezpieczeństwo przewietrzania kopalń na przestrzeni wieków
7. Podsumowanie
8. Literatura
3
3
3
4
4
4
4
5


(…)


- gęstość względna (względem powietrza) - 1,52
- jest gazem niepalnym
- jest gazem nie wybuchowym - jest gazem toksycznym: duszącym
- najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - 1 % 2.2. Tlenek węgla CO [1]
- jest gazem bezbarwnym i nie ma smaku
- jest gazem bezzapachowym
- gęstość względna - 0,967
- jest gazem palnym: o temperaturze zapłonu 605 ºC
- jest gazem wybuchowym: przy granicy wybuchowości 12,5 ÷ 74 %
- jest gazem toksycznym: silnie trującym
- najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - 0,0026 % 2.3. Siarkowodór H2S [1]
- jest gazem bezbarwnym o smaku słodkawym
- jest gazem o zapachu zgniłych jaj
- gęstość względna - 1,19
- jest gazem palnym: o temperaturze zapłonu 270 ºC
- jest gazem wybuchowym: przy granicy wybuchowości 4,3 ÷ 45,5 %
- jest gazem toksycznym: silnie podrażnia drogi oddechowe i oczy
- najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - 0,0007 % 2.4. Amoniak [1]
- jest gazem bezbarwnym - jest gazem o ostrym charakterystycznym zapachu - gęstość względna - 0,59
- jest gazem palnym: o temperaturze zapłonu 680 ºC
- jest gazem wybuchowym: przy granicy wybuchowości 15 ÷ 28 %
- jest gazem toksycznym: silnie trujący podrażnia błony śluzowe i skórę
- najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - brak
2.5. Tlenki Azotu ( NO, NO2, N2O4 ) [1]
- są to gazy o brunatnym kolorze - są to gazy o ostrym zapachu - gęstość względna - 1,34 ÷ 2,7
- nie są to gazy palne
- nie są to gazy wybuchowe
- są to gazy toksyczne: bardzo silnie toksyczne podrażniające błony śluzowe oczu, dróg oddechowych oraz płuca.
- najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - 0,00026
2.6. Dwutlenek Siarki SO2 [1]
- jest gazem bezbarwnym o kwaśnym smaku
- jest gazem o drażniącym zapachu - gęstość względna - 2,23
- nie jest gazem palnym
- nie jest gazem wybuchowym
- jest gazem toksycznym: silnie trujący podrażnia błony śluzowe dróg oddechowych i oczu
- najwyższe dopuszczalne stężenie ( NDS) - brak
2.7. Metan CH4 [1]
- jest gazem bezbarwnym, bez smaku
- jest gazem bez zapachu - gęstość względna - 0,55
- jest gazem palnym: o temperaturze zapłonu 595 0C…
… w stanie wolnym lub sorpcyjnym
3. Elementy niezbędne do powstania wybuchu gazów kopalnianych
Potrzebne są trzy elementy [2]: 1. Obecność tlenu w powietrzu. 2. Substancja łatwopalna wymieszana z powietrzem - gaz (metan, acetylen itp.) 3. Źródło zapłonu: - łuk elektryczny lub iskra o wystarczającej energii - i / lub przyrost temperatury atmosfery, źródło otwartego ognia Powyższe trzy elementy występujące…
… bezpieczeństwa olejowymi a benzynową było to że światło nie migotało i światło było silniejsze światło [7].
Rys.22. Lampa Wolfa [18]
5.3. Lampy elektryczne
5.3.1. Lampy łukowe
Pierwszy raz zastosowano ten rodzaj oświetlenia w latach osiemdziesiątych XIX w [5]. W tych lampach światło wytwarza się w skutek promieniowania łuku elektrycznego powstającego miedzy dwoma elektrodami. W górnictwie nie znalazły…
… było sztuczne światło rozjaśniające częściowo ciemności i pozwalające dojrzeć miejsce pracy oraz narzędzia. Pod ziemią górnicy używali tych samych źródeł światła z jakich korzystali w domach. We wcześniejszych wiekach były to łuczywa, pochodnie, lampy olejowe świece a materiałem oświetleniowym, które było spalane było drewno, tłuszcze zwierzęce i roślinne. Od XIX w. do grupy paliw używanych do oświetlenia…
… oświetlenia to i tak stanowił on potencjalne źródło zapłonu gazów pożarowych [3].
Rys.1. Neolityczni górnicy [29]
2. Własności gazów kopalnianych [1]
Gazy kopalniane wchodzą w skład powietrza kopalnianego, które wypełnia podziemne wyrobiska górnicze. Wyróżniamy następujące gazy wchodzące w skład gazów kopalnianych 2.1. Dwutlenek węgla CO2 [1]
- jest gazem bezbarwnym o smaku kwaśnym
- jest gazem bezzapachowym…
…, z oprawą i żarówką oraz koszem ochronnym z hakiem. Lampy te były bardzo ciężkie a ich masa zależnie od wersji, wynosiła od 4,2 do 5,5 kg . Świeciły 15 godzin strumieniem światła od 15 do 28 lumenów [5].Światło wytwarza się w skutek promieniowania ciał stałych rozgrzanych do wysokiej temperatury. W pierwszych lampach elektrycznych stosowano akumulatory kwasowe, które miały wiele wad. Nieszczelności pojemnika akumulatora powodowały poparzenia użytkowników kwasem. Udoskonalono akumulator stosując elektrolit z dodatkiem szkła wodnego, co dawało konsystencje żelatyny utrudniającą jego wypływ przez nieszczelności.
Światło wytwarza się w skutek promieniowania ciał stałych rozgrzanych do wysokiej temperatury. Zalicza się je do źródeł światła temperaturowych [6].
5.3.3. Lampy jarzeniowe
W lampach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz