Wyrzutnie powietrza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyrzutnie powietrza - strona 1 Wyrzutnie powietrza - strona 2

Fragment notatki:

Wyrzutnie powietrza     Powietrze wywiewane z budynku lub pomieszczeń, zanieczyszczone w stopniu przekraczający  wymagania określone w przepisach odrębnych, dotyczących dopuszczalnych rodzajów i ilości  substancji zanieczyszczonych powietrze zewnętrzne, powinno być oczyszczone przed  wprowadzeniem do atmosfery.     Wyrzutnie powietrza  w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed  opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w miejscach umożliwiających  odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrożenia zdrowia użytkowników  budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wpływu na budynek.     Wyrzutnie powietrza  (dachowe, terenowe lub ścienne) powinny usuwać do atmosfery zużyte  powietrze w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia. Dlatego najwłaściwsze jest montowanie ich  możliwie wysoko na dachu.   Dolna krawędź otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku,  powinna znajdować się co najmniej 0,4m powyżej powierzchni, na której wyrzutnia jest  zamontowana, oraz 4m powyżej linii łączącej najwyższe punkty wystających ponad dach części  budynku, znajdujących się w odległości do 10m od wyrzutni, mierząc w rzucie poziomym.   Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgodą i na warunkach  określonych przez właściwego inspektora sanitarnego.   Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, pod warunkiem że:    1) Powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów oraz zanieczyszczeń szkodliwych dla  zdrowia,   2) Przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajdującymi się w odległości co najmniej 10m  lub bez okien w odległości co najmniej 8m,   3) Okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3m, a  poniżej lub powyżej wyrzutni co najmniej 2m,   4) Czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym  samym poziomie co wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5m,   Czerpnie i wyrzutnie  powietrza na dachu budynku należy sytuować poza strefami zagrożenia  wybuchem, zachowując między nimi odległość nie mniejszą niż 10m przy wyrzucie poziomym i 6m  przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna być usytuowana co najmniej 1m ponad  czerpnią.   Odległości te mogą nie być zachowane w przypadku zastosowania zblokowanych urządzeń  wentylacyjnych, obejmujących czerpnię i wyrzutnię.   Odległość wyrzutni dachowych , mierząc w rzucie poziomym, nie powinna być mniejsza niż 3m od:  

(…)

… powietrza zawierającego zanieczyszczenia
szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe zapachy, odległości powyższe należy zwiększyć o 100%.
Wyrzutnie terenowe i ścienne mają konstrukcje podobne do czerpni powietrza. Ścienne wyrzutnie
blaszane są stypizowane.
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem
warunków atmosferycznych przez zastosowanie np. żaluzji, daszków…
… elementy: zwężający (konfuzor) i rozszerzający (dyfuzor). <- Nurek
mówi z głowy :D
Jeżeli chcemy zanieczyszczone powietrze wyrzucić możliwie do jak najwyższych warstw
atmosfery to lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie tzw. wyrzutni pochodniowej.
Wyrzutnia tego typu jest
zaopatrzona w konfuzor zakończony cylindryczną końcówką, co powoduje wzrost prędkości
powietrza i wytworzenie strumienia do dalekim…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz