Przewody wentylacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przewody wentylacyjne - strona 1 Przewody wentylacyjne - strona 2 Przewody wentylacyjne - strona 3

Fragment notatki:

Przewody wentylacyjne   Dobierając przewody trzeba mieć na względzie:   - ich rodzaj   - straty ciśnienia   - straty ciepła   Nurek mówi – kanały większe średnice niż przewody   Przewody i kanały wentylacyjne powinny być zaprojektowane i wyposażone w sposób  zgodny, z wymogami co do:   - stateczności (wytrzymałości)   - bezpieczeństwa przeciwpożarowego   - ochrony przeciwwilgociowej   - ochrony przeciwdźwiękowej   - ochrony cieplnej   - higieny   Wykonanie kanałów musi odpowiadać dwom podstawowym warunkom:    Najmniejszy opór    Łatwość oczyszczania     Sieć kanałów musi być dokładnie opracowana i obliczona.  Należy unikać zmian kierunku pod kątem ostrym (Nurek – dopuszczalny kąt prosty). Wszelkie  zmiany wielkości i kształtu przekroju powinny odbywać się powoli (nie gwałtownie). Należy  starać się by układ kanałów był prosty i przejrzysty.   Przewody wentylacyjne mogą mieć przekrój poprzeczny:   - kołowy   - prostokątny   Przewody kołowe  stawiają one mniejszy opór przepływu powietrza, mniejsze jest zużycie  materiału na ich wykonanie, są również sztywniejsze niż przewody prostokątne.   Przewody prostokątne  są nieco trudniejsze w montażu (np. łączenie, ocieplanie), ale łatwiej  je umieścić w pomieszczeniu w porównaniu z przewodami kołowymi.   Stosunek boków kanałów prostokątnych powinien wynosić maksimum 1:2.   Pośrednią formą są przewody kołowe spłaszczone.   Przewody mogą być wykonane na tzw. zakładkę (Nurek: jest to połączenie blacharskie) lub  spawane.   Stosowane są również przewody o przekroju kołowym zwijane spiralnie z taśmy stalowej  tzw. Spiro.   Przewody wentylacyjne wykonuje się z następujących materiałów:   - blacha lub taśma stalowa ocynkowana   - blacha lub taśma stalowa aluminiowa   - blacha stalowa odporna na korozję lub kwasoodporna   - blacha stalowa ołowiowana   - blacha cynkowa   - płyta z PVC   - płyta z polipropylenu   - mur z cegły pełnej obustronnie otynkowany   - mur betonowy monolityczny   - płyta z wełny szklanej połączona żywicami termoutrwardzalnymi   - inne materiały   Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń   Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.   Rozróżnia się następujące zasadnicze  elementy przewodów wentylacyjnych :   Prostki  o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz długości,  Dyfuzory  osiowe lub skośne – przejścia z przekroju kołowego na kołowy, kołowego na  prostokątny, prostokątnego na prostokątny, o danych 2 średnicach lub wymiarach 

(…)

… i można było śruby skręcić).
Przewody wentylacyjne mocuje się do konstrukcji budowlanej za pomocą typowych
podwieszeń i podpór wykonanych z płaskowników lub kątowników.
Przewody powinny być zamocowane i podwieszone w sposób trwały sztywny, z
zapewnieniem dostępu do kołnierzy i śrub. Przewody wentylacyjne powinny być
zamocowane do przegród budowlanych w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie
połączeń…
…, właściwości aerodynamiczne i
nienaruszalność konstrukcji.
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia
wynikające z ciężarów:
- przewodów,
- materiału izolacyjnego,
- elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów,
np. tłumików, przepustnic, itp.,
- elementów składowych podpór lub podwieszeń,
- osób, które będą dodatkowym obciążeniem…
… lub
przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną
mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być
wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji…
… przewodów wentylacyjnych zalicza się przepustnice i zasuwy, służące do
regulacji strumienia objętości powietrza przepływającego przez instalacje.
Zasuwy mogą być proste lub skośne.
Przepustnice i zasuwy mogą być uruchamiane ręcznie lub mechanicznie – za pośrednictwem
układu dźwigni.
Do stałej regulacji strumienia objętości powietrza przepływającego przez odgałęzienie sieci
przewodów służą kryzy.
Przewody…
… może będzie koło ;] Nie zdasz idziesz na ustny…
Elementy przewodów wentylacyjnych łączy się ze sobą najczęściej za pomocą kołnierzy,
które mogą być luźne lub stałe (najczęściej przyspawane do ścianek przewodu). Między
kołnierzami umieszcza się uszczelki z tektury, filcu technicznego lub gumy. (Nurek ->
kołnierze połączone na śruby, przewody trzeba w odpowiedniej odległości montować – żeby
był dystans…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz