Pomiary przemieszczeń - strona 3

Wyznaczanie przemieszczeń- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Kwinta
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1309

Wyznaczanie przemieszczeń (osiowe, kierunkowe, maksymalne) Przemieszczenie poziome (w kierunkach osi przyjętego ukł. współ.) u  x j  x 0   j 0 v  y  y  j,0 – nr serii pomiarowej Przemieszczenie poziome (w kierunkach α od osi przyjętego ukł współ.) u  u cos   v sin  Przemie...

Wyznaczenie środka okręgu bazowego - sprawozdanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Kwinta
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1596

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Kierunek: Geodezja i Kartografia Rok akademicki 2012/2013 Semestr II-s. magisterskie ĆWICZENIE NR 10 Temat: Wyznaczenie środka okręgu bazowego. SPRAWOZDANIE TECHNICZNE I. DANE FORMALNO – PRAWNE 1. Zleceniodawca: Uniwe...

Zasada działania i zastosowanie niwelacji hydrostatycznej- opracowanie...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Kwinta
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2177

Zasada działania i zastosowanie niwelacji hydrostatycznej Metoda ta stosowana jest w pomiarach przemieszczeń pionowych. Najczęściej do wyznaczenia przemieszczeń względnych i badania odkształceń elementów budowli, urządzeń technicznych i części dużych maszyn. Metoda ta umożliwia okresowe obserwac...

Metoda najmniejszych kwadratów jako zasada wyrównania obserwacji- opra...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Kwinta
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1386

Metoda najmniejszych kwadratów jako zasada wyrównania obserwacji Metoda ta pozwala w sposób jednoznaczny obliczyć poprawki spostrzeżeń geodezyjnych. Opiera się ona o trzy następujące założenia: 1. Wyrównane spostrzeżenia powinny być najbardziej prawdopodobnymi wartościami mierzonych wielkości ...

Blok akwizycji i tor odchylania poziomego

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

Blok akwizycji i tor odchylania poziomego (tor X) oscyloskopu cyfrowego Z wyjścia wzmacniacza sygnał jest podawany na wejście bardzo szybkiego przetwornika analogowo-cyfrowego (a/c), który próbkuje sygnał analogowy, kwantuje go, a następ...

Interfejs użytkownika generatora DG1000

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Interfejs użytkownika generatora DG1000 Generatory serii DG1000 wyposażono w dwa tryby pracy wyświetlacza: tryb menu i tryb graficzny. W trybie menu ekran podzielony jest na 4 części: wskaźnik stanu, symbol przebiegu, menu operacyjne i pole odczytowe parametru, co pokazano na rysunku 1-7. W trybi...

Podstawowe układy oscyloskopu cyfrowego

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Podstawowe układy oscyloskopu cyfrowego W oscyloskopie cyfrowym wyróŜnić moŜna kilka podstawowych układów, których nazewnictwo nawiązuje do oscyloskopów analogowych z lampą elektronowopromieniową [3]. Układy te są sterowane pokrętłami/przełąc...

Sprawdzenie przyrządu - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Sprawdzenie przyrządu W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia lub wady urządzenia, albo gdy generator nie pracuje prawidłowo lub jego próby eksploatacyjne nie wypadną zadowalająco, należy powiadomić przedstawiciela handlowego firmy RIGOL. Gdy opakowanie transportowe jest uszkodzone lu...

Tor odchylania pionowego

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Tor odchylania pionowego (tor Y) oscyloskopu cyfrowego Badany sygnał, doprowadzony do wejścia pierwszego kanału (oznaczenie Ch1/X), przechodzi najpierw przez pasywny układ wejściowy, którego uproszczony schemat przedstawiono na rys.3. Na wejściu tego układu znajduje się przełącznik, umoŜliwiając...

Układ wyzwalania oscyloskopu cyfrowego

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Układ wyzwalania oscyloskopu cyfrowego Proces akwizycji jest sterowany sygnałami uzyskiwanymi z układu wyzwalania. W tradycyjnych oscyloskopach analogowych układ wyzwalania umoŜliwiał uzyskanie stabilnego przebiegu na ekranie lampy oscyloskop...