Podstawowe układy oscyloskopu cyfrowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe układy oscyloskopu cyfrowego - strona 1

Fragment notatki:

Podstawowe układy oscyloskopu cyfrowego
W oscyloskopie cyfrowym wyróŜnić moŜna kilka podstawowych układów, których
nazewnictwo nawiązuje do oscyloskopów analogowych z lampą elektronowopromieniową
[3]. Układy te są sterowane pokrętłami/przełącznikami umieszczonymi na płycie czołowej
(rys.1) i pogrupowanymi w następujące bloki:
- tor Y (blok odchylania pionowego, ang. VERTICAL);
- tor X (blok odchylania poziomego, ang. HORIZONTAL)
- układ wyzwalania (ang. TRIGGER)
- blok sterowania procesem akwizycji (ang. RUN CONTROL)
- blok konfigurujący tryb pracy i inne funkcje oscyloskopu, tworzący grupę przycisków
oznaczoną na płycie czołowej jako MENU. UmoŜliwiają one sterowanie procesem
próbkowania przebiegu (ang. ACQUIRE), sposobem wyświetlania próbek (ang. DISPLAY),
odczytu za pomocą kursorów (ang. CURSOR), pomiaru wybranych parametrów przebiegu
(ang. MEASURE), zapisu i odczytu zapamiętanych przebiegów (ang. STORAGE) oraz
dodatkowych funkcji (ang. UTILITY).
Na płycie czołowej znajduje się takŜe kilka klawiszy kontekstowych, których funkcja jest
określona przez informację wyświetlaną na ekranie oscyloskopu.
Wszystkie współczesne oscyloskopy cyfrowe są wyposaŜone przycisk AUTO umoŜliwiający,
dla większości sygnałów periodycznych, automatyczne i szybkie uzyskanie stabilnego
przebiegu na wyświetlaczu oscyloskopu.
Uproszczony schemat blokowy dwukanałowego oscyloskopu cyfrowego przedstawiono na
rys.2.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz