Wyznaczenie środka okręgu bazowego - sprawozdanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczenie środka okręgu bazowego - sprawozdanie - strona 1 Wyznaczenie środka okręgu bazowego - sprawozdanie - strona 2 Wyznaczenie środka okręgu bazowego - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok akademicki 2012/2013
Semestr II-s. magisterskie
ĆWICZENIE NR 10
Temat: Wyznaczenie środka okręgu bazowego.
SPRAWOZDANIE TECHNICZNE
I. DANE FORMALNO – PRAWNE
1. Zleceniodawca: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie.
2. Wykonawca:
3. Rodzaj pracy: Wyznaczenie środka okręgu bazowego.
4. Data wykonania: 11.12.2012r
5. Operat zawiera:
1. Sprawozdanie techniczne
2. Szkic okręgu bazowego
3. Dane i obliczenia
4. Dziennik pomiarowy
II. CEL WYKONANIA PRACY
Celem ćwiczenia było wyznaczenie środka okręgu bazowego.
III. ETAPY OPRACOWANIA
1. Zestawienie wyników pomiaru
2. Uśrednienie wyników z pomiaru z każdego punktu osobno
3. Obliczenie współrzędnych punktów na obwodzie koła oraz współrzędnych przybliżonych
środka koła S0
4. Ułożenie równań symetralnych oraz dwusiecznych kątów
5. Obliczenie przybliżonych X’, Y’, R’ oraz współrzędnych punktu S
IV. PODSUMOWANIE
Na podstawie dokonanych pomiarów oraz obliczeń wyznaczono współrzędne środka
okręgu bazowego, które wynoszą X’= -0,0007 oraz Y’=0,003 dla których promień R’
wynosi 0.2942 m.
Kraków, dn.17.12.2012 r.
Wykonawca:
2
3
Dane+ obliczenia
1. Wyniki pomiarów oraz ich uśrednienie
nr
r1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.2939
0.2943
0.2948
0.2948
0.2946
0.2945
0.2952
0.2944
0.2943
0.2948
0.2950
0.2942
r2
0.2938
0.2944
0.2950
0.2950
0.2945
0.2943
0.2951
0.2942
0.2941
0.2949
0.2948
0.2942
średnia
0.2939
0.2944
0.2949
0.2949
0.2946
0.2944
0.2952
0.2943
0.2942
0.2949
0.2949
0.2942
0.2929
0.2933
0.2938
0.2941
0.2936
0.2935
0.2942
0.2935
0.2933
0.2940
0.2940
0.2932
Sgeom
x
y
0.00
0.00
2. Obliczenie współrzędnych punktów na obwodzie koła w układzie geodezyjnym i matematycznym
stopnie
270
300
330
0
30
60
90
120
150
180
210
240
rad
4.71238898
5.235987756
5.759586532
0
0.523598776
1.047197551
1.570796327
2.094395102
2.617993878
3.141592654
3.665191429
4.188790205
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
układ geodezyjny
x
y
0.0000 -0.2939
0.1472 -0.2549
0.2554 -0.1475
0.2949
0.0000
0.2551
0.1473
0.1472
0.2550
0.0000
0.2952
-0.1472
0.2549
-0.2548
0.1471
-0.2949
0.0000
-0.2554 -0.1475
-0.1471 -0.2548
układ matematyczny
x
y
-0.2939
0.0000
-0.2549
0.1472
-0.1475
0.2554
0.0000
0.2949
0.1473
0.2551
0.2550
0.1472
0.2952
0.0000
0.2549
-0.1472
0.1471
-0.2548
0.0000
-0.2949
-0.1475
-0.2554
-0.2548
-0.1471
3. Obliczenie współrzędnych przybliżonego środka koła So(Xo,Yo), na podstawie pomierzonych
współrzędnych punktów 1,2,3
2
2
2
2
2
2
2
2
2Xo(x1-x2)+2Yo(y1-y2)+(x2 -x1 +y2 -y1 )= 0
2Xo(x1-x3)+2Yo(y1-y3)+(x3 -x1 +y3 -y1 )= 0
A
-0.29435
-0.51078
-0.07787
-0.29280
L
-0.00029
-0.00062
4
t
t
A
-0.29435
-0.077870845
AA
0.347539953 0.172478189
0.172478189 0.091795708
-0.510781783
-0.2928
t
AL
0.000402327
0.000203907
Xo=
Yo=
-1
A
42.6173737
-80.075284
-80.07528416
161.3500268
X
0.0008
0.0007
4. Obliczenie symetralnych oraz dwusiecznych kątów pomiędzy najdłuższym obliczonym
promieniem
a) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz