Zasada działania i zastosowanie niwelacji hydrostatycznej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2177
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada działania i zastosowanie niwelacji hydrostatycznej- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zasada działania i zastosowanie niwelacji hydrostatycznej
Metoda ta stosowana jest w pomiarach przemieszczeń pionowych. Najczęściej do
wyznaczenia przemieszczeń względnych i badania odkształceń elementów budowli, urządzeń
technicznych i części dużych maszyn. Metoda ta umożliwia okresowe obserwacje wysokości
punktów obserwowanych, założonych w wąskich i niskich pomieszczeniach (np. w
korytarzach i galeriach zapór wodnych), gdzie nie można korzystać z metody niwelacji
geometrycznej. Ważną zaletą jest możliwość automatyzacji procesu pomiarowego z ciągłą
rejestracją wskazań włącznie. Wadą jest ograniczenie stosowania tej metody przez wpływy
zakłóceń takich jak : drgania i wstrząsy, duże różnice temp oraz muszą być specjalnie
przygotowane repery. Polega na zastosowaniu 2 jednakowych naczyń połączonych
przewodem cieczowym. W obudowach tych naczyń znajdują się otwory umożliwiające ich
zawieszenie na specjalnych reperach, założonych w ścianie budowli lub przymocowanych do
przenośnych statywów. Każde z nich wyposażone jest w urządzenie odczytowe, składające
się z ostrza pomiarowego z indeksem, śruby mikrometrycznej do przesuwania tegoż ostrza w
kierunku pionowym oraz z podziałki milimetrowej. Na bębnie śruby mikrom. odczytuje się z
dokładnością 10-3 ułamkowe części milimetra. Pełnych odczytów dokonuje się po
doprowadzeniu obydwu ostrzy pomiarowych do styku z powierzchnią wody w naczyniach.
Zależnie od modelu niwelatora moment tego styku ocenia się przez porównanie pozycji tegoż
ostrza względem jego odbicia zwierciadlanego na powierzchni cieczy lub na podstawie
sygnału świetlnego (gaśnięcie lampki na skutek zamknięcia obwodu elektr. przy
styku).Przyrosty na przęśle PK określa się wg zależności : hPK = hk – hp = a2 + b2 + l2k – (a1 +
b1 + l1p ) = (a2 – a1) + (b2 – b1) + (l2k – l1p) = l0(1-2) + (l2k – l1p), gdzie a1, a2 – pionowe
odległości kresek zerowych podziałek od punktów zawieszeń naczyń, b1,b2- pionowe
odległości końców ostrzy pomiarowych od odpowiednich indeksów odczytowych, wartość
l0(1-2) jest stała dla danego zestawu naczyń.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz