Międzynarodowy obrót usług - strona 2

note /search

Referat - długofalowe tendencje wzrostu roli usług

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190

DŁUGOFALOWE TENDENCJE WZROSTU ROLI USŁUG W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM 1. Udział usług w handlu międzynarodowym Usługi, szczególnie te, które są związane z obsługą obrotu towarowego (finansowe, transportowe) od wieków odgrywają ważną rolę w handlu międzynarodowym. Wraz z rozwojem handlu towarowego, ich...

Referat - globalizacja rynku usług

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

GLOBALIZACJA RYNKU USŁUG 1. Podstawowe pojęcia Poniższe rozważania są próbą identyfikacji i oceny globalizacji rynku usług. Tego rodzaju analiza ma odniesienie z jednej strony do wielowymiarowego procesu, jakim jest globalizacja, a z drugiej strony - do rynku specyficznych dóbr, a zarazem produktó...

Wykład - wpływ globalizacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

SPECYFICZNE CECHY DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ WPŁYW NA PROCES GLOBALIZACJI Nierzeczowy - czynnościowy charakter usług - niemożność tworzenia zasobu (buforu) i produkowania „na skład”. Usługi reprezentują tylko strumienie dóbr ekonomicznych A) „Niewidzialny import/eksport”. Brak transgranicznego fizycz...

Międzynarodowy obrót usług - test wiedzy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1036

TEST #1 Kogo powszechnie uznaje się za autorów tzw. teorii trzech sektorów: Fisher, Clark, Fourastie Hill, Stern, Hoekeman Sampson, Snape, Breuss Jakie usługi w krajach OECD odznaczają się najniższym stopniem globalizacji: Handel, usługi finansowe Usługi transportowe, telekomunikacja, nieruch...

Międzynarodowy obrót usług - Test

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 245
Wyświetleń: 728

TEST #2 Strategia biznesowa organizacji procesu produkcji i świadczenia usług, która zapewnia elastyczny dostęp do wyspecjalizowanych zasobów w skali globalnej to: Insourcing Networking Homesourcing Knowledge process outsourcing: Określa outsourcing

Międzynarodowy obrót usług - Test wiedzy - projekt budowy CUK

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679

TEST #3 Na przestrzeni ostatniej dekady koszty działania służb finansowo-księgowych obniżyły się prawie o: 50% 70% 20% Główny cel stawiany centrom usług wspólnych to: Wdrażanie nowych technologii Redukcja kosztów Zatrudnienie nowych pracowników Centra Usług Księgowych tworzone są dla jednos...

Wykład - transakcje międzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

USŁUGI: CHARAKTERYSTYKA I TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE 1. Wprowadzenie. Niedoceniane i kontrowersyjne usługi Gospodarka światowa jest, i to od dość dawna, gospodarką usługową. W połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia z sektora usług pochodziło około 52-55% światowego PKB (World Bank 1986, s....

Międzynarodowy obrót usług - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1071

1.Kto jest autorem definicji usług dominującej w literaturze fachowej?(„usługę można określić jako zmianę funkcjonowania osoby lub dobra będącego własnością określonego podmiotu gospodarczego, która ma miejsce wskutek działania innego podmiotu, pod warunkiem wszakże udzielenia na to pozwolenia w...