Mechanika techniczna - strona 2

note /search

Mechanika techniczna - ćwiczenia - czas i droga hamowania

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 819

Zadanie 5 Samochód jedzie z prędkością Vo = 108[km/h] w dół po stoku nachylonym do poziomu pod kątem α = 0,008[rad]. W pewnej chwili kierowca zobaczywszy niebezpieczeństwo zaczyna hamować. Opór całkowity hamowania jest stały i wynosi 0,1 ciężaru samochodu. Obliczyć, w jakiej odległości d i po jakim...

Mechanika techniczna - ćwiczenia - Siła odśrodkowa

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Zadanie 10 Kula o ciężarze Q = 2[kG] zawieszona na nieważkiej lince o długości l = 1[m] uzyskała wskutek uderzenia prędkość V = 5[m/s]. Oblicz siłę w lince bezpośrednio po uderzeniu. Podaj wynik obliczenia z dokładnością do 0.01[N]. gdzie: N − szukana siła w lince bezpośrednio po uderzeniu Fod − ...

Mechanika techniczna - ścinanie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 896
Wyświetleń: 5026

ŚCINANIE ŚCINANIE CZYSTE ORAZ TECHNOLOGICZNE Stan naprężenia w przekrojach, w których występują tylko naprężenia styczne, nazywamy  czystym  ścinaniem . Prawo Hooke'a dla czystego ścinania: Naprężenie styczne   jest proporcjonalne do odkształcenia postaciowego  .      gdzie  G -  moduł sprężystoś...

Mechnika techniczna - Środek ciężkości

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1995

ŚRODKI CIĘŻKOŚCI Środek ciężkości  jest to punkt, w którym jest zaczepiona siła przedstawiająca ciężar danego ciała, i pokrywa się on ze  środkiem sił równoległych, które reprezentują elementarne siły ciężkości, tj. siły przyciągania cząstek ciała  materialnego przez kulę ziemską, skierowane pionow...

Mechanika techniczna - konstrukcje skręcane

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1435

KONSTRUKCJE SKRĘCANE  W wyniku skręcania pręta w jego przekrojach występują tylko naprężenia styczne. Naprężenia  styczne podczas skręcania zmieniają się proporcjonalnie do ich odległości od środka przekroju.    Na zewnętrznej powierzchni elementu skręcanego naprężenia są największe, i wynosi   gdz...

Konstrukcje statycznie wyznaczalne i nie wyznaczalne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2051

KONSTRUKCJE STATYSTYCZNIE WYZNACZALNE PRZY ZGINANIU Belki statycznie wyznaczalne  są to belki, dla których liczba niewiadomych podporowych jest równa liczbie  równań równowagi. Metodyka rozwiązywania belek statycznie wyznaczalnych: 1. Wyznaczenie wartości reakcji podpór pisząc trzy 

Mechanika techniczna - moment bezwładności

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 840

MOMENTY BEZWŁADNOŚCI   Momentem bezwładności układu mechanicznego  względem nieruchomej osi  a  nazywamy wielkość fizyczną  Ia  równą  sumie iloczynów mas wszystkich  n  punktów materialnych układu i kwadratów ich odległości od osi:    gd...

Momenty bezwładności - zadania

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2604

MOMENTY BEZWŁADNOŚCI Przykład 1 Wyprowadź wzór na moment bezwładności półkola względem osi centralnej.  R o z w i ą z a n i e. Moment bezwładności półkola względem osi  z  jest równy połowie momentu bezwładności całego  koła   Stosując wzór Steinera, mamy   Przykład 2 Obliczyć moment bezwładności d...

Mechanika techniczna - naprężenia dopuszczalne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2128

NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE Poszczególne elementy konstrukcyjne w czasie pracy przenoszą pewne obciążenia. W elementach tych panują więc  naprężenia, które nazywamy  naprężeniami rzeczywistymi .  Naprężenia, które mogą występować w materiale bez obawy naruszenia warunku wytrzymałości i warunku sztywnoś...