Gospodarka Wodno-Ściekowa - strona 2

note /search

Przemysł mleczarski - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1106

MLECZARSTWO  Typy zakładów mleczarskich    Technologia produkcji mleka spożywczego  1) Normalizacja  polega na doprowadzeniu, w danej partii mleka, zawartości tłuszczu do  wartości zgodnej z normami (2% lub 3,2%). Mleko normalizuje się przez odwirowanie  odpowiedniej ilości śmietanki z mleka pełneg...

Neutralizacja - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

  Neutralizacja  Ścieki z procesów trawienia metali zt w pozostałości zmywane z powierzchni wyrobów –  ścieki kwaśne lub alkaliczne Większość metali trawi się w roztworach kwaśnych ale,  np.aluminium Odprowadzenie 6,5 -9,0pH  -  korozja sieci kanalizacyjnej,   - negatywny wpływ na procesy biologicz...

Oczyszczanie ścieków metodą pogłębionego utleniania - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3171

Metody pogłębionego utleniania  ( Advanced  Oxidation  Process  –AOP)  Zaawansowane metody utleniania pozwalają na rozkład toksycznych i trudno  biodegradowalnych zanieczyszczeń (poprzez produkty pośrednie tj. alkohole,  aldehydy, kwasy kar...

Oczyszczanie ścieków stanowiących emulsje olejową - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1253

Oczyszczanie ścieków stanowiących emulsje olejową  Emulsja - ukł. dwuskładnikowy, faza ciągła i faza rozproszona (zdyspergowana)  Emulsja olejowa to: faza ciągła – woda faza rozproszona –olej, kuleczki o śr  kilku mikrometrów  Emulsje wytwarzane  ...

Oczyszcznie ścieków lakierniczych - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1988

Oczyszczanie ścieków lakierniczych  Zarówno ścieki jak i odpady stałe stanowią odrębną grupę zanieczyszczeń  ścieki lakiernicze to zużyta woda obiegowa z układu wentylacyjnego kabin  lakierniczych (najczęściej powstają raz w roku)   •...

Przetwórstwo ryb - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

Przetwórstwo ryb  Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przetwórstwa rybnego   Zakłady przetwórstwa rybnego zajmują się produkcją konsumpcyjnych wyrobów  rybnych o jak największej trwałości. Zwiększona trwałość produktów powodowana  jest metodami  fizycznymi, np. przez suszenie i wędzenie  i/lub  m...

Rafineria - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

Gospodarka wodno ściekowa - Rafineria     Ropa naftowa jest to ciekła, naturalna mieszanina  węglowodorów parafinowych  (alkany), naftenowych –tworzacych pierścień (cykloalkany) i aromatycznych (areny);  zawiera także:   • organiczne związki siarki...

Technologia produkcji elektrociepłowni - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 847

Technologia produkcji   Odpowiednio uzdatniona woda (oczyszczona, zdemineralizowana i odgazowana) pozostająca  pod znacznym ciśnieniem, ogrzewana jest w kotłach parowych, do bardzo wysokich  temperatur i częściowo zamieniana na parę. Kotły opalane są węglem kamiennym lub  brunatnym albo ropą. Wytwo...

Chłodnie wentylatorowe - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1876

CHŁODNIE WENTYLATOROWE-mokre Przepływ powietrza przez skraplacz  jest wymuszony za pomocą wentylatora a nie wysokością wierzy. Takie  rozwiązanie zapewnia stały i duży efekt chłodzenia wody, niezależnie od  warunków zewnętrznych, ponieważ pracę i wydajność wentylatorów można do  nich dostosować pop...