Oczyszczanie ścieków metodą pogłębionego utleniania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3171
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oczyszczanie ścieków metodą pogłębionego utleniania - omówienie  - strona 1 Oczyszczanie ścieków metodą pogłębionego utleniania - omówienie  - strona 2 Oczyszczanie ścieków metodą pogłębionego utleniania - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Metody pogłębionego utleniania  ( Advanced  Oxidation  Process  –AOP)  Zaawansowane metody utleniania pozwalają na rozkład toksycznych i trudno  biodegradowalnych zanieczyszczeń (poprzez produkty pośrednie tj. alkohole,  aldehydy, kwasy karboksylowe) do ditlenku węgla i wody. Wolne rodniki  (utleniaczae) + fotoliza (UV)  -Metody fotochemiczne  -Metody chemiczne              Promieniowanie UV powoduje również fotolizę związków organicznych  oraz generuje ozon. Fotolizę wykorzystuje się do utleniania związków  aromatycznych z podstawnikami chlorowymi, nitrowymi i  hydroksylowymi, jak i halogenowych związków alifatycznych, obecnych  w ściekach. W porównaniu do innych metod fotochemicznych (np.  H2O2/UV, H2O2/Fe  2+/UV), w których generowane są rodniki  hydroksylowe, proces fotolizy jest mało efektywny    Odczynnik FENTONA  Metoda te polegaja na wytworzeniu wysoko reaktywnego rodnika  hydroksylowego (OH*). Do tego celu stosuje się: nadtlenek wodoru,  ozon, promieniowanie UV, ultradźwięki oraz katalizatory: Fe2+,  Fe3+Rodnik hydroksylowy ma najwyższy ze znanych utleniaczy  potencjał utleniający 2,80 mV i działa nie selektywnie na większość  związków organicznych.    reakcja Fentona:   Fe(II) + H2O2→ Fe(III) + •OH+ OH–  W rzeczywistości  mechanizm  reakcji  Fentona  jest znacznie  bardziej  złożony!!!  Jony   Fe(II ) i rodniki   •OH  inicjują  szereg reakcji łańcuchowych, których  produktami mogą być rodniki   nadtlenkowe (O2 –),nadtlenohydroksylowe  (HO2•) czy  aniony nadtlenohydroksylowe   (HO2–)   Kolejne etapy reakcji prowadzą do odtwarzania jonów Fe  2+z jonów Fe3+ (reakcje  2-4).    W środowisku kwaśnym, przy nadmiarze jonów żelaza i obecności substancji  organicznych dochodzi do dalszych reakcji utleniająco - redukujących    Powstały organiczny wodoronadtlenek ( ROOH ) może reagować z jonami  Fe(II) lub Fe(III), tworząc kolejne rodniki i przyspieszając ogólną  szybkość utleniania:    Odczynnik Fentona –zalety :  -brak powstawania chlorowanych związków organicznych,   -nietoksyczność   -niska cena składników odczynnika,   -brak konieczności naświetlania systemu UV, co upraszcza budowę reaktorów ,- umożliwia odbarwienie silnie zabarwionych ścieków,   -mała ilości osadów w porównaniu z konwencjonalną koagulacji,  -procesie utleniania związki organiczne przy pełnej mineralizacji rozkładają się do  ditlenku węgla i wody lub przy niepełnym utlenianiu do prostszych cząsteczek, o  mniejszej masie cząsteczkowej, podatnych na biodegradację. 

(…)

… technologiczne
procesu, takie jak:
•dawka Fe(II) i nadtlenku wodoru, pH,
•czas reakcji
•temperatura,
•rodzaj utlenianej substancji ,
•obecność innych związków organicznych i nieorganicznych (Fe2+, Cu+, chlorki,
węglany, wodorowęglany-niekorzystne),
•pH-3-4
Zastosowanie :
1.w oczyszczaniu ścieków przemysłowych zawierających trudno biodegradowalne
związki chemiczne,
2.w destabilizacji przepracowanych emulsji olejowych,
3.we wspomaganiu tlenowej stabilizacji osadów czy remediacji gruntów
Najczęściej utleniane związki za pomocą odczynnika fentona to:-fenole,
ketony, alkohole, benzen, nitrobenzen, toluenu, p-toluen, anilina, p–
nitrofenol –redukcja do 80 %-pestycydy -pestycydy fosforoorganiczne,
czyli fenitrotion (98,5÷100%) i chlorofenwinfos (97,1÷100%). pestycydy z grupy węglowodorów chlorowanych (lindan, metoksychlor)
(90%)-herbicyd triazynowego–atrazyny –( 98-99%)
-Ścieki z produkcji bezwodnika kwasu maleinowego (BKM) stosowany
w syntezach organicznych, do produkcji żywic syntetycznych-odcieków
ze składowiska odpadów przemysłowych, -Ścieków z produkcji klejów
mocznikowych i alkoholi OXO (konwersji propylenu do alkoholu 2etyloheksanolu (2EH, plastyfikator) oraz/lub butanoli (rozpuszczalniki)).
dla ścieków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz