Gospodarka Wodno-Ściekowa

note /search

Ścieki przemysłowe

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1050

Gosp wodno ściekowa    Około 85% pobranej wody wraca z powrotem do wód powierzchniowych w postaci  mniej lub bardziej zanieczyszczonych ścieków.    Sposoby ochrony środowiska:  •racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie...

Modele gospodarki wodno-ściekowej

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 861
Wyświetleń: 3549

Modele gospodarki wodno-ściekowej    Systemy (modele) gospodarki wodno-ściekowej wg sposobu korzystania z  wody   1.PRZEPŁYWOWY (otwarty)   2.SZEREGOWY   3.OBIEGOWY (zamknięty)   4.KOMBINOWANY      Cechy systemu przepływowego:   • zaopatrzenie w wodę odbywa się z jednej wspólnej sieci przewodów   •...

Ochrona środowiska w Elektrociepłowniach Wybrzeże S.A.

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 700

Ochrona środowiska w Elektrociepłowniach Wybrzeże S.A.  Od   lat   konsekwentnie   traktujemy   zmniejszenie   uciążliwości   środowiskowych   jako  istotny element strategii zarządzania. Dbałość o zminimalizowanie wpływu procesu  techno...

Urządzenia do chłodzenia - stawy chłodzące

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2933

  Urządzenia do chłodzenia Charakteryzowane są za pomocą wskaźników  :obciążenia hydraulicznego qh i cieplnego qc odniesionych do m2 rzutu czynnej  powierzchni urządzenia Wskaźnik obciążenia hydraulicznego qh określa ilość  wody (m3/h) przypadającą  na 1m2 aktywnej powierzchni rzutu poziomego  urzą...

Browar - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1806

B R O W A R    Technologia produkcji:   1.Surowce-woda,  drożdże,   słód,  chmiel  2. Procesy –produkcja brzeczki,  odfermentowanie (drożdże)  leżakowanie   filtracja   napełnianie (obciąg)    Charakterystyka ścieków:   Ścieki z przygotowania słodu-0...

Cukrownia - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1414

CUKROWNIA   • Produkcja kampanijna –90-120 dni w roku (zaczyna w połowie wrześnie po zbiorze  buraków, a kończy na początku stycznia)    PRODUKTY OTRZYMYWANE W PROCESIE PRZEROBU BURAKÓW  CUKROWCYCH: - Cukier-Melasa (niekrystalizujaca pozostałość)-Wysłodki (24-32%  s.m)-

Elektrociepłownia i energetyka - uzdatnianie wody - omówienie adnieni...

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2100

Elektrociepłownia i  energetyka- UZDATNIANIE    Demineralizacja wody przeznaczonej do zasilania kotłów  wysokoprężnych          Woda uzupełniająca w sieci cieplnej  Dla uniknięcia korozji metalowych  elementów sieci woda uzupełniająca powinna być odgazowana, z tych względów  woda uzupełniająca nie ...

Elektrociepłownia i energetyka- gospodarka wodno ściekowa - omówienie ...

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2807

ELETROCIEPŁOWNIA i ENERGETYKA- GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA    Zapotrzebowanie na wodę w zakładzie energetycznym   Energetykę należy zaliczyć do przemysłów najbardziej wodochłonnych. Najwięcej wody  zużywa się do ochłodzenia pary w skraplaczach.   Wymagania odnośnie jakości wody zależą od celu zużyci...

Ścieki z chemicznego czyszczenia urządzeń energetycznych - omówienie ...

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

Ścieki z trawienia i chemicznego czyszczenia  urządzeń energetycznych    Głównie kotły-korozja i odkładanie się osadów  Technologia trawienia i mycia urządzeń:  •Płukanie wodą o dużej prędkości przepływu,  •Czyszczenie mechaniczne  •Trawienie kwasami (

Flotacja i koalescencja - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1365

Flotacja i koalescencja    Flotacja – wynoszenie na powierzchnię substancji, których ciężar właściwy jest mniejszy  od ciężaru właściwego wody Flotator – odtłuszczacz -grubozdyspergowanej i emulsyjnej  nietrwałej Lokalizacja:   -  zakłady ...