Ścieki przemysłowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ścieki przemysłowe - strona 1 Ścieki przemysłowe - strona 2 Ścieki przemysłowe - strona 3

Fragment notatki:

Gosp wodno ściekowa    Około 85% pobranej wody wraca z powrotem do wód powierzchniowych w postaci  mniej lub bardziej zanieczyszczonych ścieków.    Sposoby ochrony środowiska:  •racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z  zasadą zrównoważonego rozwoju  •przeciwdziałanie zanieczyszczeniom.  •utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego  (rekultywacja)  •recykling–powtórne wykorzystanie, odnowa wody (renaturalizacjia)      Rola i rodzaje wody w przemyśle  Woda stanowi jeden z podstawowych surowców oraz może pełnić rolę czynnika  pomocniczego lub energetycznego. Odjakości wody zależy:  1.wydajność procesu technologicznego,  2.koszty eksploatacyjne zakładu,   3.jakość otrzymywanego produktu.    W zależności od spełnianej roli rozróżniamy rodzaje wody w przemyśle:  1.woda produkcyjna–surowiec wchodzący w skład wyrobu: sztuczny lód, piwo,  kwasy solny i azotowy, wody amoniakalne  2.woda technologiczna-środek pomocniczy przy produkcji, np.do rozpuszczania,  mycia, płukania, garbowania czy transportu: masarnie, mleczarnie,cukrownie  3.woda chłodnicza-stosowana do chłodzenia np. skraplania pary stosowanej w  obiegach wodno-parowych w zakładach energetycznych  4.woda do zasilania kotłów parowych–jest czynnikiem do przenoszenia energii w  obiegach wodno-parowych kotłów    Woda produkcyjna i technologiczna–wymagania jakościowe wynikają z rodzaju  produkcji  Woda używana do chłodzenia powinna odpowiadać następującym warunkom:  1.możliwie niską temperaturę, aby umożliwić odprowadzanie ciepła  2.niepowinna powodować odkładania się osadów utrudniających wymianę  ciepła i zwiększających pory hydrauliczne przepływu.    Wymaganiajakościowewodydozasilaniakotówwynikajązbudowyiparametrówpracyko tłaorazurządzeńzasilanychwytwarzanaparą  Niepowinnapowodować:  1.powstawania kamienia kotłowego,  2.korozji kotłów, przewodów i innych urządzeń,  3.zanieczyszczenia  pary na skutek pienienia się tzw. plucia kotła.    Źródła powstawania i rodzaje   ścieków przemysłowych  Ścieki przemysłowe to zużyte wody z różnych dziedzin działalności gospodarczo- przemysłowych  Ścieki przemysłowe to mieszanina związków chemicznych silnie  uwodnionych różnego pochodzeniai o różnym stopniu rozdrobnienia.  Ścieki przemysłowe powstają w wyniku:  1.procesów chemicznych, fizycznych i biologicznych-wytwarzanie półproduktów i  produktów,  2.mycia urządzeń oraz instalacji posadzek w zakładach,  3.zanieczyszczenia wód chłodniczych,  4.procesów związanych z przygotowaniem czynników energetycznych (uzdatnianie 

(…)

…/l
TO bakterie nitkowate
problemy z sedymentacją
piana biologiczna
•ChZT/BZT5 -1,5 dla ubojni
-2 –3 komunalne
-> 5 farbiarstwo
ścieki komunalne-ChZT –35 mg/l
Z zakładów papierniczych –ChZT –250 mg/l
•pH/zasolenie-odkłaczkowanie osadu czynnego-straty osadu
•Tłuszcze
–niedostateczne natlenienie,
-bakterie nitkowate
-piana biologiczna
-problemy z osadzaniem
Związki toksyczne -> śmiertelne dla bakterii…
… papierniczych –ChZT –250 mg/l
•pH/zasolenie-odkłaczkowanie osadu czynnego-straty osadu
•Tłuszcze
–niedostateczne natlenienie,
-bakterie nitkowate
-piana biologiczna
-problemy z osadzaniem
Związki toksyczne -> śmiertelne dla bakterii
Metale ciężkie i toksyczne związki -> org ograniczone wykorzystanie przyrodnicze osadów
ściekowych
Cechy charakterystyczne dla gospodarki wodno-ściekowej zakładu
przemysłowego…
…-papierniczy, włókienniczy, tworzyw sztucznych, przemysłu
rafineryjnego.
3.ścieki o dużej zdolności fermentacyjnej-przeważająca ilość zanieczyszczeń
organicznych: cukrownie, mleczarnie, rzeźnie, gorzelnie, drożdżownie.
Odprowadzenie:
•pośrednie–dokanalizacji(poo odpowiednim podczyszczeniu)
•bezpośrednie–doodbiornika(po odpowiednim oczyszczeniu)
POZWOLENIE ZINTEGROWANE
Przepisy i akty prawne
1.Dyrektywa91/271…
… do wód lub do ziemi,oraz w sprawie
substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego
Dyrektywa dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu bardziej intensywnego
oczyszczania ścieków na terenach podatnych na eutrofizację, jeśli można wykazać że %
redukcja całkowitego ładunku N i P doprowadzanego do wszystkich oczyszczalni w danej
zlewni wynosi przynajmniej 75% w odniesieniu do N i P
Ścieki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz