Elektrociepłownia i energetyka - uzdatnianie wody - omówienie adnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektrociepłownia i  energetyka - uzdatnianie wody - omówienie adnienia - strona 1 Elektrociepłownia i  energetyka - uzdatnianie wody - omówienie adnienia - strona 2 Elektrociepłownia i  energetyka - uzdatnianie wody - omówienie adnienia - strona 3

Fragment notatki:

Elektrociepłownia i  energetyka- UZDATNIANIE    Demineralizacja wody przeznaczonej do zasilania kotłów  wysokoprężnych          Woda uzupełniająca w sieci cieplnej  Dla uniknięcia korozji metalowych  elementów sieci woda uzupełniająca powinna być odgazowana, z tych względów  woda uzupełniająca nie powinna zawierać więcej tlenu niż 0,1mg/l, węglanów nie  więcej niż 0,7g/l i zawiesin nie więcej niż 5mg/l.    Woda do celów konsumpcyjnych   Zapotrzebowanie na wodę konsumpcyjne do mycia i picia oblicza się, przyjmując  0,08m3 wody na jedną zmianę i na jednego członka załogi.    Woda do celów przeciwpożarowych  Woda do celów przeciwpożarowych używana  jest tylko w wyjątkowych okolicznościach. Dlatego też nie stawia się specjalnych  wymagań co do jej jakości. Niemoże ona jedynie zawierać zanieczyszczeń stałych,  mogących spowodować zatkanie przewodów względnie armatury sprzętu  przeciwpożarowego. Wodę magazynuje się zazwyczaj w otwartych betonowych  zbiornikach o pojemności zależnej od wielkości zakładu energetycznego    Inwentaryzacja sytuacji ściekowej   Norma PN-81/C-04612.04 ( Woda i ścieki -Systematyka badań -Systematyka badań ścieków z  elektrowni cieplnych, elektrociepłowni i ciepłowni ) wyróżnia następujące rodzaje ścieków:  •z obiegu wodno-parowego   •z obiegu chłodzącego   •z uzdatniania wody  •z hydroodżużlania i hydroodpopielania   •z kotłowni   •z maszynowni   •z nawęglania   •ze zmywania zewnętrznych powierzchni ogrzewalnych   •z trawienia i chemicznego oczyszczania instalacji   •z konserwacji urządzeń   •z urządzeń gospodarki olejowej   •ze ścieków opadowych   •ze zbiorczych ścieków przemysłowych       Źródła powstawania, ilość i jakość ścieków   Istnieją dwa źródła powstawania ścieków:  a) zasadnicze procesy produkcji energii,  —z chłodzenia kondensatorów turbin,  —z gospodarki paliwami stałymi,  —z hydraulicznego odżużlania i odpopielenia,  —z gospodarki mazutowej,  —ze składowisk żużla i popiołu.  b) procesy uzdatniania wody dla potrzeb energetycznych.  —płukania filtrów,  —odsalania obiegów,  —z regeneracji jonitów,  —z odsalania kotłów,  —z chemicznego czyszczenia kotłów.  Ścieki z gospodarki paliwami stałymi-to odcieki z placu składowego węgla, z  kanałów nawęglania, ewentualnie kruszarek. Są one silnie zanieczyszczone  mechanicznie, zawierają1200 -2500g/m3 zawiesin. Równie silnie zanieczyszczone są  ścieki z odżużlania i odpopielania, dodatkowo wykazujące dużą zawartość substancji  rozpuszczonych.    ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz