Oceny oddziaływania elektrociepłowni na środowisko-projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oceny oddziaływania elektrociepłowni na środowisko-projekt - strona 1 Oceny oddziaływania elektrociepłowni na środowisko-projekt - strona 2 Oceny oddziaływania elektrociepłowni na środowisko-projekt - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wydział Górniczy
Instytut Górnictwa Projekt nr 3 .
Temat: Oceny oddziaływania elektrociepłowni na środowisko. Rok akademicki WYKONAŁ :
1.Zakres oceny . Opracowanie oceny wykonane zostało w oparciu o : Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23.04.1990 w sprawie inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz warunków jakim powinna odpowiadać sporządzona przez rzeczoznawcę ocena oddziaływania inwestycji i obiektów budowlanych na środowisko.
Ocena zawiera :
szkic terenowy lokalizacji elektrociepłowni „Promyk” ocenę obiektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i szkodliwego oddziaływania na środowisko wyznaczenie stopnia w jakim elektrociepłownia wpływa na zmiany w środowisku naturalnym prognozę zmian stanu środowiska związanych z pracą elektrociepłowni charakterystykę obecnego stanu środowiska na terenie oddziaływania elektociepłowni określenie sposobu zminimalizowania ujemnych wpływów elektociepłowni na środowisko oraz potrzebnych do osiągnięcia tego celu urządzeń ochronnych
2.Charakterystyka Fizyczno-Geograficzna obszaru umiejscowienia elektrociepłowni .
Elektrociepłownia zlokalizowana jest na obszarze mającym geograficzną nazwą Worka Żytowskiego obejmującego swym zasięgiem następujące jednostki fizjograficzne :
Podgórze Izerskie Kotlinę Turoszowską
Dolinę Nysy Łużyckiej Przeważającą część tego obszaru zajmuje Niecka Turoszowska na południu oraz Obniżenie Radomierza na północy. W polskiej części Niecki Turoszowskiej wyróżniono cztery zasadnicze regiony fizjograficzne :
Wyniosłość Działoszyna Obniżenie Zatonia północne stoki Gór Izerskich Kotlina Turoszowska Wyniosłość Działoszyna - o ogólnym przebiegu wschód-zachód , długość w przybliżeniu 9 km . Jest to teren rolniczo-osadniczy położony około 50-150 m powyżej dna Kotliny Turoszowskiej , częściowo zalesiony .

(…)

… miejscowość Kacze Łapki w odległości 8 km w kierunku S - E
W kierunku północnym od elektrociepłowni znajdują się pola uprawne, na wschód nieużytki . Natomiast w kierunku południowym lasy . Na terenach okolicznych nie ma żadnych rezerwatów przyrody .
8. Opis technologiczny elektrociepłowni .
W elektrociepłowni układ technologiczny składa się z następujących ciągów :
nawęglanie - magazynowanie węgla surowego…
… do celów technologicznych pobierana jest z rzeki Nysy Łużyckiej i uzdatniana w stacji przygotowania wody . Ścieki przemysłowe zrzucane są do Nysy Łużyckiej po wytrąceniu osadów i neutralizacji chemicznej .Natomiast odpady paleniskowe odprowadzane są pneumatycznie oraz hydraulicznie do zbiorników retencyjnych, a następnie transportem kolejowym na składowisko zlokalizowane w pobliskiej wsi. Woda gorąca…
… Dz.U.Nr 24 poz.90 par.3.1
14.Zużycie paliwa .
Paliwem, które jest używane w elektrociepłowni w jej procesach produkcyjnych, jest węgiel brunatny . zużycie 783743 Mg wartość opałowa 8857 kJ/kg
zawartość popiołu 18,7 %
zawartość siarki całkowitej 0,651 % wilgotność całkowita 43,1 %
15.Odpady stałe .
paleniskowe 916650 Mg / rok
osadowe z oczyszczalni ścieków 76000 Mg / rok
oleje przepracowane 10 Mg /rok 16…

1995
1292253
9600500
23.Zużycie i jakość paliwa .
Rok
Ilość węgla
Wartość opałowa
1987
930540
18245
1988
845118
18480
1989
903337
18832
1990
797778
19742
1991
891062
20608
1992
797202
22322
1993
767339
23143
1994
787191
22823
1995
783743
23825
24. Zawartość siarki i popiołu .
Rok
Zawartość siarki (S)
Zawartość popiołu (Ar)
1987
1,14
32,8
1988
1,05
30,6
1989
1,1
31,3
1990
1,04
27
1991
1,02
27
1992
0,93…
… pyły i gazy rozprzestrzeniają się na znaczne odległości i poprzez atmosferę migrują do pozostałych komponentów środowiska .Strumień emitowanych związków siarki dociera do gleby powodując jej zakwaszenie ,a w następstwie obniżenie żyzności gleby, co w konsekwencji powoduje obniżenie jakości i ilości plonów .
Dwutlenek siarki powoduje zahamowanie procesu fotosyntezy. Potwierdzają to wyniki badań…
… modyfikujący ich południkową wymianę gdyż bariera górska Sudetów wywołuje zjawiska fenowe i wzmożone prądy turbulencyjne nad barierą górską . Efekt fenowy wywołany spływem masy powietrza z nad Karkonoszy i gór Izerskich ( kierunek S i SE ) powoduje wzrost temperatury powietrza, parowania i usłonecznienia, spadek wilgoci względnej i zachmurzenia oraz wzmożoną turbulencję a forma kotliny obszaru
sprzyjają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz