Elektrociepłownia i energetyka- gospodarka wodno ściekowa - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2716
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektrociepłownia i energetyka- gospodarka wodno ściekowa - omówienie zagadnienia - strona 1 Elektrociepłownia i energetyka- gospodarka wodno ściekowa - omówienie zagadnienia - strona 2 Elektrociepłownia i energetyka- gospodarka wodno ściekowa - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

ELETROCIEPŁOWNIA i ENERGETYKA- GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA    Zapotrzebowanie na wodę w zakładzie energetycznym   Energetykę należy zaliczyć do przemysłów najbardziej wodochłonnych. Najwięcej wody  zużywa się do ochłodzenia pary w skraplaczach.   Wymagania odnośnie jakości wody zależą od celu zużycia. Ogólne zapotrzebowanie na wodę  przez siłownie cieplne można podzielić, w zależności od przeznaczenia, na wodę do:  1) chłodzenia skraplaczy,  2) chłodzenia oleju smarnego w turbinach,  3) chłodzenia powietrza chłodzącego prądnicę,  4) chłodzenia łożysk, pomp, wentylatorów i młynów,  5) gaszenia i odprowadzania żużla w systemie hydraulicznym,  6) uzupełniania wody w kotle,  7) uzupełniania wody w sieci cieplnej,  8) celów konsumpcyjnych,  9) celów przeciwpożarowych.    Bilans dla skraplacza  Du (io–iw) = G (t2–t1) Cw  G-natężenie przepływu wody chłodzącej skraplacz  Du –natężenie przepływu pary skraplanej w skraplaczu  Ogólne zużycie wody w elektrowniach cieplnych w przeliczeniu na 1 kW zainstalowanej  mocy zależy od wielkości turbin i wysokości ciśnienia pary i wynosi przy zastosowaniu:   • wielkich turbin wysokoprężnych 0,16 -0,20 m3/h,   • wielkich turbin średnioprężnych 0,20 -0,24 m3/h,   • małych turbin (2,5-6,0 MW) średnioprężnych 0,35-0,45 m3/h.      Stąd zapotrzebowanie na wodę przez elektrownię o mocy 1000 MW wynosi  około 4,8·106 m3na dobę, tj. 200000 m3/h.      Systemy gospodarki wodno –ściekowej  Źródłem zaopatrzenia elektrowni w wodę mogą być  rzeki, jeziora i morza, rzadziej studnie głębinowe oraz układy odwodnienia kopalni.   W zależności od wielkości źródła wody w stosunku do zapotrzebowania na wodę elektrowni,  stosuje się dwa zasadnicze rodzaje obiegów wody chłodzącej skraplacze turbin:   •obiegi otwarte (tzw. chłodzenie przepływowe)   •obiegi zamknięte     Niekiedy są stosowane obiegi kombinowane, będące połączeniem obu obiegów  podstawowych.  Najbardziej rozpowszechnionym źródłem wody dla elektrowni z otwartym obiegiem  chłodzenia są rzeki.  W przypadku lokalizacji elektrowni w rejonach, w których nie ma dostatecznie dużej  rzeki lub dużych zbiorników wodnych, stosuje się obieg zamknięty chłodzenia  skraplaczy turbin z wykorzystaniem specjalnych urządzeń do chłodzenia nią wody.  Otwarte obiegi chłodzenia   Z punktu widzenia kosztów budowy i sprawności siłowni, najbardziej ekonomiczne  jest zastosowanie otwartego obiegu chłodzenia przepływowego. W systemie tym  woda pobierana jest z rzeki lub jeziora ujęciem, z którego rurociągiem  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz