Modele gospodarki wodno-ściekowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2863
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele gospodarki wodno-ściekowej - strona 1 Modele gospodarki wodno-ściekowej - strona 2 Modele gospodarki wodno-ściekowej - strona 3

Fragment notatki:

Modele gospodarki wodno-ściekowej    Systemy (modele) gospodarki wodno-ściekowej wg sposobu korzystania z  wody   1.PRZEPŁYWOWY (otwarty)   2.SZEREGOWY   3.OBIEGOWY (zamknięty)   4.KOMBINOWANY      Cechy systemu przepływowego:   • zaopatrzenie w wodę odbywa się z jednej wspólnej sieci przewodów   • odprowadzenie wody zużytej (ścieków) odbywa się wspólną siecią przewodów  zbiorczych do odbiornika lub oczyszczalni   • prosta eksploatacja   • ograniczone zastosowanie systemu-zasoby wody są małe   • korzystny gdy wymagana jest niska temperatura wody zasilającej   • duże rozmiary urządzeń-stacja uzdatniania, oczyszczalnie, przewody-koszty  budowy i eksploatacji       Rodzaje systemów szeregowych  w zależności od przeznaczenia wody i zmian w  niej zachodzących:  1.Woda czysta chłodząca   2.Woda czysta z pośrednim chłodzeniem   3.Woda brudna   4.Woda brudna chłodząca                    Odbiorcy w tym systemie muszą być:   • pod względem wymagań co do temperatury dostarczanej wody,   • stopnia i rodzaju zanieczyszczenia przez nich wody     Ocena szeregowego systemu gospodarki wodno-ściekowej Rozwiązanie  pośrednie pomiędzy przepływowym a obiegowym  Zalety:   • mniejsza ilość wody czerpanej z ujęcia– mniejsze koszty budowy i  eksploatacji urządzeń   • Oszczędność zużycia energii elektrycznej   Wada:   • konieczność strefowania układu (pompownie i zbiorniki pośrednie)    Rentowność zależy od:   1.Wielkości zużycia wody kolejnych odbiorców,   2.Wysokości wymaganego przez nich ciśnienia roboczego   3.Odległości ujęcia od zakładu-umowna granica ekonomicznego stosowania:   • Odległość ujęcia od zakładu 

(…)

… ciepłej,
•Oczyszczalnie wody obiegowej,
•Oczyszczalnie lub zakłady uzdatniania wody dodatkowej
Umowna granica ekonomicznego stosowania:
•Odległość ujęcia od zakładu
<5-6km
•Suma wysokości Ht +Δh nie jest większa niż 35m
Strumienio wywykres Sankeya–sporządza się na podstawie bilansu wody i
ścieków oraz planu zakładu. Na schemacie zaznacza się kierunki zasilania oraz ilość
dostarczanej wody, ilość…
…,
•Urządzenia do chłodzenia wody obiegowej,
•Sieć przewodów powrotnych wody ciepłej,
•Oczyszczalnie wody obiegowej,
•Oczyszczalnie lub zakłady uzdatniania wody dodatkowej
Umowna granica ekonomicznego stosowania:
•Odległość ujęcia od zakładu
<5-6km
•Suma wysokości Ht +Δh nie jest większa niż 35m
Strumienio wywykres Sankeya–sporządza się na podstawie bilansu wody i
ścieków oraz planu zakładu. Na schemacie…

uzupełniającej jest równa sumie:
•Strat bezzwrotnych po każdym urządzeniu
•zrzutów wody kierowanej do innych celów dodatkowych,
•zrzutów ścieków w celu odświeżenia obiegu Odświeżanie –usuwanie pewnej
ilości wody o podwyższonych wskaźnikach zanieczyszczeń i zastąpienia jej
wodą świeżą
4.ilość wody krążącej w obiegu jest równa sumie zużycia wody przez
poszczególnych odbiorców z tym, że ilość wody powrotnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz