Wykład - system gospodarki wodno-ściekowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - system gospodarki wodno-ściekowej - strona 1 Wykład - system gospodarki wodno-ściekowej - strona 2 Wykład - system gospodarki wodno-ściekowej - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie gospodarką wodną dr hab. Inż. Izabela Zimoch
Wykład 2
SYSTEMY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJACH MIEJSKO PRZEMYSŁOWYCH:
System przepływowy
System kombinowany
System hermetyczny
SYSTEM PRZEPŁYWOWY:
Klasyczny model gospodarki dla obszarów słabo rozwiniętych gospodarczo i niewielkich jednostek osadniczych
Woda ujęta ze źródeł pierwotnych jest jednokrotnie wykorzystana przez odbiorców Ścieki, na ogół nie są czyszczone, odprowadzane są bezpośrednio do odbiornika - z wyjątkiem szczególnie uciążliwych ścieków przemysłowych
SYSTEM KOMBINOWANY - powstał w wyniku rozwoju gospodarczego i zmniejszenia zasobów dyspozycyjnych wody
Zakłady przemysłowe o szczególnie wodochłonnych technologiach i uciążliwych dla środowiska ściekach stosują system gosp. wodno-ściekowej oparty na wielokrotnym wykorzystaniu wody w układzie
Pozostali użytkownicy wykorzystują wodę nadal jednokrotnie Dla celów przemysłowych wykorzystuje się zasoby o gorszej jakości, co powoduje zwiększenie zasobów dyspozycyjnych źródeł pierwotnych
Ścieki odprowadzane z aglomeracji są oczyszczane, z tym że szczególnie uciążliwe ścieki przemysłowe (technologiczne) są wstępnie podczyszczane przed wprowadzeniem na COŚ (centralną oczyszczalnię ścieków)
SYSTEM HERMETYCZNY - powstał w wyniku dalszej transformacji gospodarki wodno-ściekowej
Zaopatrzenie aglomeracji w wodę świeżą ze źródeł pierwotnych jedynie dla celów konsumpcyjnych
W razie potrzeby (w celu zbilansowania strat) wodę technologiczną pozyskuje się z innych źródeł naturalnych o niższej kategorii jakości
Woda ze źródeł pierwotnych o wysokiej jakości wykorzystywana jest jedynie dla celów konsumpcyjnych i pewnych celów przemysłu spożywczego oraz niekiedy do odświeżenia obiegu wody gospodarczej
Przemysł wodę do celów technologicznych wykorzystuje wielokrotnie a powstałe w układzie straty uzupełnia wodami odzyskanymi z obiegu gospodarczego
źródeł o niskiej jakości wody
wodę deszczową odpowiednio retencjonowaną
WYBÓR WŁASCIWEGO MODELU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ - zależy od:
wielkości przyznanych zasobów dyspozycyjnych wielkości zapotrzebowania na wodę oraz wymaganej jakości wody PRZEPISY UE DOTYCZĄCE JAKOŚCI WODY DO PICIA:

(…)

… - zależy od:
wielkości przyznanych zasobów dyspozycyjnych wielkości zapotrzebowania na wodę oraz wymaganej jakości wody PRZEPISY UE DOTYCZĄCE JAKOŚCI WODY DO PICIA:
Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/EC z 23. 10. 2000r. W sprawie ustanowienia założeń dla działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej
CELEM Dyrektywy jest zapewnienie ochrony wód poprzez: zapobieganie dalszemu pogarszaniu się ich stanu,
ochronę i polepszanie stanu ekosystemów wodnych i lądowych w stosunku do ich potrzeb wodnych,
promocję zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych
ZADANIEM Dyrektywy jest zintegrowanie i ujednolicenie (31.12 2007r.) istniejących przepisów UE w zakresie polityki wodnej a zwłaszcza w zakresie zarządzania wodami powierzchniowymi i ich klasyfikacji …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz