Zarządzanie gospodarką wodną

note /search

Wykład - gospadarka wodno-ściekowa

 • Politechnika Śląska
 • Zarządzanie gospodarką wodną
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1400

Zarządzanie gospodarką wodną dr hab. Inż. Izabela Zimoch Wykład 1 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA AGLOMERACJI JAKO ELEMENT REGIONALNEJ GOSPODARKI WODNEJ Pojęcie „Gospodarka Wodna” - lata dwudzieste XXw - water management die Wasserwirtschaft vodnoje chaziajstwo W Polsce po raz pierwszy użyto pojęcia G...

Wykład - system gospodarki wodno-ściekowej

 • Politechnika Śląska
 • Zarządzanie gospodarką wodną
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2478

Zarządzanie gospodarką wodną dr hab. Inż. Izabela Zimoch Wykład 2 SYSTEMY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJACH MIEJSKO PRZEMYSŁOWYCH: System przepływowy System kombinowany System hermetyczny SYSTEM PRZEPŁYWOWY: Klasyczny model gospodarki dla obszarów słabo rozwiniętych gospodarczo i nie...

Wykład - ramowa dyrektywa wodna - plany gospodarowania wodami

 • Politechnika Śląska
 • Zarządzanie gospodarką wodną
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1043

Zarządzanie gospodarką wodną dr hab. Inż. Izabela Zimoch Wykład 3 RAMOWA DYREKTYWA WODNA - PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI: "...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi b...

Wykład - plany gospodarowania wodami

 • Politechnika Śląska
 • Zarządzanie gospodarką wodną
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Zarządzanie gospodarką wodną dr hab. Inż. Izabela Zimoch Wykład 4 PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI: Podstawowymi dokumentami planistycznymi według RDW dla osiągnięcia celu są: plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy programy działań. Transponująca zapisy RDW ustawa Prawo wodne również wyróż...

Wykład - monitoring wód powierzchniowych

 • Politechnika Śląska
 • Zarządzanie gospodarką wodną
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

Zarządzanie gospodarką wodną dr hab. Inż. Izabela Zimoch Wykład 5 MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH: 4. W przypadku stwierdzenia na podstawie rozpoznania oddziaływań antropogenicznych obecności w wodach substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego lube prawdopodobieństwa ich obecności,...

Wykład - precyzja i dokładność metod analitycznych

 • Politechnika Śląska
 • Zarządzanie gospodarką wodną
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1659

Zarządzanie gospodarką wodną dr hab. Inż. Izabela Zimoch Wykład 6 PRECYZJA I DOKŁADNOŚĆ METOD ANALITYCZNYCH: a) metoda dokładna i precyzyjna b) metoda precyzyjna ale mało dokładna c) metoda mało precyzyjna ale dokładna d) metoda mało dokładna i mało precyzyjna ZAKRES: przedział między minimalną i...