Wykład - ramowa dyrektywa wodna - plany gospodarowania wodami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - ramowa dyrektywa wodna - plany gospodarowania wodami - strona 1 Wykład - ramowa dyrektywa wodna - plany gospodarowania wodami - strona 2 Wykład - ramowa dyrektywa wodna - plany gospodarowania wodami - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie gospodarką wodną dr hab. Inż. Izabela Zimoch
Wykład 3
RAMOWA DYREKTYWA WODNA - PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI:
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie..." (z preambuły Ramowej Dyrektywy Wodnej)
CELEM Dyrektywy :
osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku
Cel wynika z wprowadzenia do polityki zasady zrównoważonego rozwoju i dotyczy:
zaspokojenia zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu, promowania zrównoważonego korzystania z wód, ochrony wód i ekosystemów znajdujących się w dobrym stanie ekologicznym, poprawy jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych działalnością człowieka, zmniejszenia zanieczyszczenia wód podziemnych, zmniejszenia skutków powodzi i suszy. Dla potrzeb osiągnięci dobrego stanu wód opracowane są:
Plany Gospodarowania Wodami
Programy Wodno Środowiskowe Kraju
TRANSPOZYCJA RWD:
Transpozycja przepisów RDW do prawodawstwa polskiego nastąpiła przede wszystkim poprzez ustawę Prawo wodne (Dz.U.05.239.2019 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Ponadto RDW transponowana jest także poprzez ustawę Prawo ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150 z późn. zm.) oraz ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
ZOBOWIĄZANIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE:
2003 rok Transpozycja postanowień dyrektywy do prawa krajowego
Wyznaczenie obszarów dorzeczy i ustanowienie kompetentnych władz
Wstępna charakterystyka obszarów dorzeczy
2004 rok Zakończenie opracowania inwentaryzacji stanu środowiska Złożenie Raportu do Komisji Europejskiej z realizacji art. 3 i załącznika I RDW
2005 -2007 rok
Złożenie Raportu do Komisji Europejskiej z realizacji programu działań podstawowych (art. 5, 6 oraz zał. I, II i III RDW)
Opracowanie programów monitoringu wód i obszarów chronionych
Opracowanie oraz konsultacje społeczne harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planu gospodarowania wodami
Złożenie Raportu do Komisji Europejskiej z realizacji art. 8 RDW
ZOBOWIĄZANIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE - KONSULTACJE SPOŁECZNE:
Sposoby konsultacji społecznych
Konsultacje pisemne
Debata publiczna ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz