Przemysł mleczarski - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przemysł mleczarski  - omówienie zagadnienia - strona 1 Przemysł mleczarski  - omówienie zagadnienia - strona 2 Przemysł mleczarski  - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

MLECZARSTWO  Typy zakładów mleczarskich    Technologia produkcji mleka spożywczego  1) Normalizacja  polega na doprowadzeniu, w danej partii mleka, zawartości tłuszczu do  wartości zgodnej z normami (2% lub 3,2%). Mleko normalizuje się przez odwirowanie  odpowiedniej ilości śmietanki z mleka pełnego lub przez dodatek mleka odtłuszczonego.  Następnie sprawdza się analitycznie zawartość tłuszczu.  Czyszczenie  mleka ma na celu  usunięcie ciał mechanicznych oraz częściowo drobnoustrojów. Czyszczenie przeprowadza się  w wirówkach czyszczących. Przy obrotach 15-20 tys. obr/min usuwa się  z  mleka ok. 90%  drobnoustrojów.   2) Pasteryzacja  powoduje zabicie bakterii chorobotwórczych i zredukowanie mikroflory  saprofitycznej w stopniu zapewniającym odpowiednią trwałość mleka spożywczego. Efekt  bakteriobójczy pasteryzacji zależy od dwóch parametrów: temperatury i czasu ogrzewania. Im  wyższa jest temperatura, tym krótszy czas jest potrzebny do uzyskania tego samego efektu,  np. w temp. 80-90°C —2-3 sekund, w temp. 71-75°C —15-40 sekund. Pasteryzację w temp.  80-90°C nazywa się momentalną, w temp. 71-75°C krótkotrwałą.  3)  Niektóre gatunki mleka  poddaje się  homogenizacji.  Homogenizacja polega na rozbiciu gronek i kuleczek  tłuszczowych na mniejsze. Mleko homogenizowane ma lepsze cechy smakowe, zabielające i  lepszą strawność. Homogenizację przeprowadza się w temp. 60-65°C, jest ona połączona z  pasteryzacją  4) Chłodzenie mleka  następuje bezpośrednio po zakończeniu pasteryzacji.  Natychmiastowe chłodzenie ma na celu przerwanie działania wysokiej temperatury,  zahamowanie rozwoju mikroflory i psucia się mleka. Mleko powinno być chłodzone do temp.  4,5 -60C. Chłodzenie następuje w specjalnych sekcjach agregatów płytowych.  5) Rozlewanie  mleka do opakowań następuje bezpośrednio przed dystrybucją. Mleko może być rozlewane  do konwi, butelek lub opakowań z tworzywa. Istnieje kilka typów urządzeń do  automatycznego rozlewania mleka, urządzenia te jednocześnie znakują kapsle i zamykają  nimi butelki. Duże znaczenie dla jakości higienicznej mleka ma czystość butelek. Mycie  butelek jest ważną czynnością w zakładzie mleczarskim i odbywa się w automatycznej  maszynie myjącej. Butelki umyte przekazuje się automatycznym przenośnikiem do nalewania  i kapslowania.  6)  Mleko w opakowaniach jest przetrzymywane do czasu dystrybucji w temp.  6°C.      Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle mleczarskim  Rodzaje energii zużywanej w zakładach przemysłu mleczarskiego  • Cieplna  – pasteryzacja, sterylizacja, odparowywanie wody, wyparzanie, ogrzewanie 

(…)

… częstotliwością
Metoda pogłębionego utleniania Wykorzystuje się:
•Ozon (ozonoliza)
Nadtlenek wodoru
•Promieniowanie UV (fotoliza)
Promieniowanie gamma (radioliza)
Np. Działanie odczynnika Fentona –aktywacja H2O2przez Fe(II) => wysokoreaktywne
rodniki –OH.
Skutecznie obniża ChZT przy minimum środków.
Zagospodarowanie ścieków
Obciążenie ścieków to głównie
•Serwatka!
•Straty produktu
Serwatka zawiera ok. 50…
…)
•Bakterie rozwijają się do chwili zużycia substratu lub gdy ilość metabolitów jest zbyt duża
•Koniec procesu
Fermentatory ciągłe szczepi się ze stałą częstotliwością
Metoda pogłębionego utleniania Wykorzystuje się:
•Ozon (ozonoliza)
•Nadtlenek wodoru
•Promieniowanie UV (fotoliza)
•Promieniowanie gamma (radioliza)
Np. Działanie odczynnika Fentona –aktywacja H2O2przez Fe(II) => wysokoreaktywne
rodniki –OH…
…:
Kazeina i inne białka mleka
–Laktoza
–Tłuszcze
Ścieki łatwo zagniwają i stają się kwaśne:
–Fermentacja laktozy do kwasu mlekowego
–Fermentacja masłowa (odór!!!)
Metody biologiczne
•Stawy
–90% skuteczności oczyszczania
–Niestety źródło nieprzyjemnych zapachów
•Metoda osadu czynnego
–W Polsce w formie uproszczonej –rowy cyrkulacyjne
–Redukcja zanieczyszczeń –powyżej 90%
•Oczyszczanie w warunkach beztlenowych
–fermentatory
Najczęściej stosowane
•Metody biologiczne
Osad czynny
–Złoża biologiczne
–Stawy napowietrzane
–Reaktory beztlenowe
•Metody kombinowane
Oczyszczanie mechaniczne –oczyszczanie biologiczne
Głównie usuwanie tłuszczy (szczególnie przy zrzucie ścieków do kanalizacji
miejskiej)
Dwustopniowe rowy cyrkulacyjne
•Metoda osadu czynnego
•Ścieki oczyszczone mechanicznie
•Czas zatrzymania –16h…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz