Gospodarka Wodno-Ściekowa - strona 3

note /search

Urządzenia do chłodzenia - chłodnie wieżowe - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2912

CHŁODNIE WIEŻOWE (kominowe) To urządzenia zamknięte z  przeciwprądowym ruchem kropel (lub cienkiej błonki) wody i powietrza w  przestrzeni otoczonej ściankami. Wymiana ciepła zależy od prędkości ruchu  kropel ALE przede wszystkim od prędkości przepływu powietrza. Ruch  powietrza wywołany jest różni...

Urządzenia do chłodzenia- chłodzenie przepompowe - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1239

Chłodzenie przeponowe: mokre i suche Suche chłodnie wentylatorowe  przeznaczone są do schładzania wody obiegowej, głównie w energetyce,  przemyśle petrochemicznym oraz w zakładach innych gałęzi przemysłu gdzie  wymaga tego proces technologiczny. Chłodnie te projektuje się z myślą o  zastosowaniu w ...

Urządzenia do chłodzenia-baseny rozbryzgowe - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3864

BASENY ROZBRYZGOWE  Podobnie jak stawy chłodzące są naturalnymi bądźsztucznymi zbiornikami  odkrytymi, do których woda ogrzana dopływa poprzez układ dysz  rozbryzgowych, rozmieszczonych nad powierzchnia wody . Chłodzenie wody  przez parowanie i konwekcyjne oddawanie ciepła z powierzchni jest znikom...

Usuwanie chromu ze ścieków - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2478

Usuwanie chromu ze ścieków    Powstają w wyniku galwanicznego pokrywania wyrobów chromem, z w  chromu sześciowartościowego oraz w garbarniach tzw garbowanie chromowe    Związek b.silnie trujący 2-3 mg/lCr6+     ZASADA USUWANIA Redukcja Cr6+ do ...

Usuwanie cyjanków ze ścieków - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2905

Usuwanie cyjanków ze ścieków (CN-)   Powstają w : koksowniach, gazowniach, hartowniach stali, galwanizerniach  Galwaniczne pokrywanie mosiądzów miedzią, cynkiem, srebrem–kąpiele  alkaliczne z w...

Usuwanie ze ścieków Substancji Powierzchniowo Czynnych - omówienie zag...

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2604

Usuwanie ze ścieków Substancji Powierzchniowo Czynnych    SPC z def. To syntetyczne zw.chemiczne, obniżające napięcie powierzchniowe  cieczy. Pralnie, papiernie, przemysł tekstylny, maszynowy Stężenie SPC w  ściekach przem. Dochodzi do kilku tyś...

Zabezpieczenie osadem w chłodnicach i przewodach - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

Zabezpieczenie obiegu chłodniczego przed tworzeniem się osadów w chłodnicach i  przewodach    Wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do celów chłodniczych Dopuszczalny skład  wody zależy od systemu chłodzenia.   Woda powinna:  -mieć możliwie niską temperaturę;  -być stabilna i niekorozyjna.  (Woda...

Zadania przemysłu energetycznego - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

Zadania przemysłu energetycznego   Zadaniem przemysłu energetycznego jest wytwarzanie i przekazywanie energii  do odbiorcy. Energia ta wytwarzana jest w dwóch postaciach: w postaci energii  elektrycznej lub w postaci energii cieplnej. Zakłady wytwarzające jedynie  energię elektryczną – to elektrown...

Projekt cukrowni - gospodarka wodna

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2247

1.0. CEL I ZAKRES PROJEKTU Celem projektu jest projekt gospodarki wodno – ściekowej dla cukrowni o przerobie 100 ton  na dobę. Projekt zawiera obliczenia zapotrzebowania wody, oraz schematy wodno –  ściekowe. Schemat został wykonany w układzie o...

Ścieki zanieczyszczone produktami naftowymi - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Ścieki zanieczyszczone produktami naftowymi    Produkty naftowe używane są do smarowania łożysk maszyn, chłodzenia  transformatorów oraz paliwo rozpałowe (rampy rozładowcze, zbiorniki i  pompownie)  Mycie i przecieki,  Do 700mg/dm3 e.e   Osobna kanalizacja dla gospodarki olejowej  Schemat oczyszcza...