Zadania przemysłu energetycznego - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania przemysłu energetycznego - omówienie zagadnienia - strona 1 Zadania przemysłu energetycznego - omówienie zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:

Zadania przemysłu energetycznego   Zadaniem przemysłu energetycznego jest wytwarzanie i przekazywanie energii  do odbiorcy. Energia ta wytwarzana jest w dwóch postaciach: w postaci energii  elektrycznej lub w postaci energii cieplnej. Zakłady wytwarzające jedynie  energię elektryczną – to elektrownie, zakłady wytwarzające energię cieplną  nazywamy ciepłowniami. Wyróżnić należy jeszcze zakłady dostarczające  zarówno energię cieplną, jak i energię elektryczną, czyli elektrociepłownie  (wytwarzanie energii w skojarzeniu)  Paliwo składa się z substancji palnej i balastu.  Podstawowym i pierwiastkami tworzącymi substancję palną są: węgiel pierwiastkowy C ,  wodór H oraz występująca w mniejszych ilościach siarka S.  Do balastu w paliwach stałych i ciekłych zalicza się substancję mineralną i wilgotność, w  paliwach gazowych natomiast — azot, ditlenek węgla i parę wodną  Substancja mineralna = popiół  Substancje unoszone z paleniska to popiół lotny(dymnicowy) a sub. usuwane w stanie stałym  (pulpa) to żużel  WODA  W paliwach stałych wyróżnia się trzy składniki:  Substancja organiczna – palna t o: węgiel, wodór, tlen, w mniejszych ilościach azot i siarka  oraz w śladowych ilościach fosfor  Siarka  występuje w paliwach stałych w ilości 0,5-1,5%   Związkach nieorganicznych, takich jak niepalne siarczany -CaSO4, FeSO4, Na2SO4, K2SO4i  palnych: piryty FeS2W wyniku reakcji zachodzących w wysokiej temperaturze w paleniskach  kotłów, siarczany ulegają rozkładowi i zwiększają zawartość SO2i SO3w spalinach.  SO2powstaje głównie na skutek spalania siarki, a SO3–naskutek utleniania SO2, przy  występowaniu nadmiaru powietrza. W wysokiej temperaturze również piryty FeS2ulegają  rozkładowi, a uwolniona siarka bierze udział w spalaniu  Oraz związaną wchodzącą w skład popiołu lotnego i żużla  Substancję mineralną-niepalną ,  Substancja mineralna  może występować w paliwie  stałym w postaci tzw. Substancji mineralnej wewnętrznej lub zewnętrznej (osobne skupienia)  -mikro elementy–w ilościach śladowych (miedź,nikiel,chrom,kobalt)  --toksyczne i promieniotwórcze–rtęć, ołów, uran, tor  Woda–wilgotność,-wilgotność  przemijająca (znika przy suszeniu)-wilgotność higroskopijną zostaje po wysuszeniu w  stanie powietrzno - suchym       We wszystkich typach wymienionych wyżej zakładów energetycznych można wyróżnić  następujące główne ciągi (obiegi) technologiczne:  1.obieg paliwowy  -nawęglanie,   -usuwanie i oczyszczanie spalin kotłowych,   -usuwanie popiołu lotnego z odpylaczy spalin  -usuwanie żużla spod kotła  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz