Egzamin dyplomowy- zagadnienia eksploatacyjne

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin dyplomowy- zagadnienia eksploatacyjne  - strona 1

Fragment notatki:

Zagadnienia eksploatacyjne
3.1. Metody pomiaru ciśnienia, temperatury i przepływu płynu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3.2. Charakterystyki wentylatora, punkt pracy, metody regulacji parametrów pracy wentylatora
Wentylator może pracować w różnych punktach swojej charakterystyki ciśnienia, w dopuszczalnym z ekonomicznego
i eksploatacyjnego punktu widzenia jej zakresie. To w którym punkcie roboczego zakresu charakterystyki pracuje,
zależy od oporów instalacji podłączonej do wentylatora. Najlepiej jest gdy opory instalacji p r są równe
optymalnemu przyrostowi ciśnienia wentylatora popt . Oprócz równości pr  popt warunkiem prawidłowego
doboru wentylatora do eksploatowanej instalacji jest, aby wentylator w punkcie optymalnym miał jak najwyższą
sprawność, mówimy wówczas o optymalnym doborze optymalnego wentylatora.
Rzeczywisty punkt pracy wentylatora leży na przecięciu charakterystyki przyrostu ciśnienia wentylatora z
charakterystyką instalacji. Punk ten ustalany jest samoistnie w czasie pracy wentylatora, gdy wentylator wytworzy
przyrost ciśnienia równy oporowi instalacji wymuszający w niej przepływ. Zatem wentylator musi mieć geometryczne
i kinematyczne możliwości wynikające z rodzaju konstrukcji wirnika, aby mógł spowodować oczekiwany przepływ.
Na rys[] punkt pracy zaznaczono literą B. Punkty M i E określają dopuszczalny zakres eksploatacji wentylatora.
Ograniczenie od góry literą M podyktowane jest granicą pompażu, która przebiega w okolicy maksymalnego
przyrostu ciśnienia. Na lewo od punktu M praca wentylatora jest zabroniona, gdyż występują tam drgania powietrza w
instalacji, duży hałas, niska sprawność.
Charakterystyki wentylatora
Podobnie jak dla pomp charakterystyki wymiarowe wentylatora przedstawiane są w układach:

n  f (Vw ) ,


N d  f (Vw ) ,  o  f (Vw ) ,

Pc  f (Vw )
18
Tok postępowania pomiarowego jest również jak przy pomiarze pomp wirowych z tą tylko różnicą, że regulację
wydajności dokonuje się dławieniem na wlocie do rurociągu ssawnego lub na wylocie z rurociągu tłocznego.
Charakterystyki bezwymiarowe
Charakterystyki bezwymiarowe wentylatorów przedstawiają zależność   f (  ) ,   f (  ) ,  o  f (  ) , znajdują
one zastosowanie przy projektowaniu wentylatorów geometrycznie niepodobnych.
19
Sposoby regulacji pracy wentylatora.
Regulacja parametrów wentylatora jest konieczna wówczas, kiedy punk pracy nie pokrywa się z punktem
optymalnym lub gdy proces technologiczny obsługiwany przez wentylator wymaga zmian ciśnienia i wydajności.
Regulacji parametrów dokonuje się przez zmianę charakterystyki wentylatora przy stałej charakterystyce instalacji lub
powodując zmianę charakterystyki sieci. Można wyróżnić następujące sposoby służące regulacji.
1) zmiana obrotów wirnika,
2) zmiana kątów ustawienia łopatek wirnika,
3) zmiana krętu na wlocie do wirnika za pomocą kierownic,
4) łączenie pojedynczych maszyn w układy szeregowe lub równoległe, czyli współpraca

(…)


w cieplarni, przez co się zwiększa zachmurzenie (przyspiesza topnienie lodowców oraz odparowanie do hydrosfery i
gleb, a to z kolei odcina Ziemię od znacznej części promieni słonecznych i zamknięciem cyklu staje się obniżenie
temperatury. Powstaje w ten sposób tzw. piekielny cykl, którego działanie według prognoz może doprowadzić do
nowej epoki lodowcowej.
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) stanowią grupę związków, które wraz z rozwojem procesów
przetwórczych i związanym z tym od lat niekontrolowanym zanieczyszczeniem środowiska, towarzyszą człowiekowi
praktycznie wszędzie. Stężenie WWA w ekstraktach naturalnych jest bardzo zróżnicowane i waha się od kilku procent
w próbkach stałych zanieczyszczeń koksowniczych do 10-4 – 10-5% w glebach i pyłach…
… uzyskuje się zatem dwa fragmenty rozszczepienia i neutrony, które mogą dokonać
rozszczepień następnych jąder zapewniając ciągłość reakcji.
Reakcja rozszczepienia
Masa substratów jest większa od masy produktów o wartość m. W wyniku takiej reakcji wyzwala się energia
E=m*c2, gdzie: c-prędkość światła, która zamieniana jest w ciepło w rdzeniu reaktora jądrowego.
Konstrukcja powszechnie stosowanego reaktora…
… popiołów niż węgiel kamienny. O ile pyły usuwano w 97%, to całkowi t a redukcja szkodliwych
gazów wynosiła tylko 25%, a w przypadku przemysłu paliwowo-energetycznego nie przekraczała 3%. Największym
zagrożeniem środowiska jest emisja dwutlenku siarki i tlenków azotu powodująca kwaśne deszcze, które niszczą życie
w akwenach, dewastują olbrzymie obszary lasów i powodują korozję konstrukcji metalowych…

w cieplarni, przez co się zwiększa zachmurzenie (przyspiesza topnienie lodowców oraz odparowanie do hydrosfery i
gleb, a to z kolei odcina Ziemię od znacznej części promieni słonecznych i zamknięciem cyklu staje się obniżenie
temperatury. Powstaje w ten sposób tzw. piekielny cykl, którego działanie według prognoz może doprowadzić do
nowej epoki lodowcowej.
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz