Systemy polityczne - strona 4

Neokorporacjonizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1897

NEOKORPORACJONIZM - SENS I KONSEKWENCJE DLA SYSTEMU POLITYCZNEGO. Neokorporatyzm to jest kontynuacją pluralizmu. Uwypukla on lub wprowadza zupelnie nowe pojęcia do koncepcji pluralizmu należa do nich: polityka państwa nie zawsze jest następstwem pressure politics, lecz stanowi również consensus mi...

Organizacja partii politycznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1197

ORGANIZACJA PARTII POLITYCZNYCH - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Na ORGANIZACJĘ składają się zasady członkostwa struktura wewnętrzna (i sposób jej zorganizowania) sposób podejmowania decyzji Ad. 1.) MODELE CZŁONKOSTWA członkostwo indywidualne (indywidualny akces) w partiach liberalnych, ekologicznych, kom...

Państwo prawa jako zasada ustrojowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

PAŃSTWO PRAWA JAKO ZASADA USTROJOWA - KONSEKWENCJE DLA SYSTEMU POLITYCZNEGO. Państwo prawne, a więc jak sądzę państwo prawa to państwo konstytucyjne, tzn. państwo praworządne, w którym stosunki między organami państwowymi a obywatelami określone są przez stabilne normy prawne. W państwie prawnym na...

Państwo unitarne-charakterystyka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1043

. PAŃSTWO UNITARNE - CHARAKTERYSTYCZNE CECHY. Takie państwo jest wewnętrznie jednolite. Jego jednostki administracyjno-terytorialne są ściśle podporządkowane organom centralnym i nie mają żadnej politycznej samodzielności. Współcześnie jest to najbardziej rozpowszechniona forma państwa. Jej charak...

Parlamentarne systemy polityczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1127

PARLAMENTARNE SYSTEMY POLITYCZNE - ISTOTA I RODZAJE. Taki system opiera sięna tzw. podwójnej egzekutywie, tzn. na roździeleniu funkcji głowy państwa i szefa rządu. W systemie tym łączenie funkcji w rządzie i w parlamencie jest politycznie dozwolone i koniecznie.( z wyjątkiem Francji). Rząd ustępuje...

Pluralizm i monizm polityczny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1792

PLURALIZM I MONIZM POLITYCZNY W SYSTEMIE POLITYCZNYM - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA. Pluralizm czyli różnorodność to zasadnicza cecha państwa demokratycznego. Termin pluralizm polityczny zaklada istnienie różnorodnych sił politycznych(part...

System partyjny-pojęcie i zakres przedmiotowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

POJĘCIE I ZAKRES PRZEDMIOTOWY SYSTEMU PARTYJNEGO. Dwie różne interpretacje tego sformułowania: Stanowisko nazywane klasycznym. M.Duverger mówi, że system partyjny to: „formy i warunki kooegzystencji wielu partii istniejących w danym kraju” Drugi punkt widzenia znacznie rozszerza zakres systemu par...

Powszechność prawa wyborczego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

42. POWSZECHNOŚĆ PRAWA WYBORCZEGO - SENS HISTORYCZNY I WSPÓŁCZESNY, OGRANICZENIA ZASADA POWSZECHNOŚCI - każdy OBYWATEL, który spełnił prawem przewidziane WARUNKI (prawnoformalne), ma CZYNNE I BIERNE PRAWO WYBORCZE „OBYWATEL” - są wy...

Prawne formy instytucjonalizmu partii politycznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

PRAWNE FORMY INSTYTUCJONALIZACJI PARTII POLITYCZNYCH. Rozwój systemów partyjnych doprowadził do postępującego, zwłąszcza po II wojnie światowej, procesu prawnej reglamentacji dzialalności partii politycznych. Podstawowe zasady prawnego re...

Prezydenckim system rządów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 819

PREZYDENCKI SYSTEM RZĄDÓW - ISTOTA I RODZAJE SYSTEM RZĄDÓW - wyodrębniony ze względu na relację między głową państwa, rządem i parlamentem USA, elementy też w Ameryce Środkowej, Ameryka Południowa, Finlandia, Francja, Grecja, Nowa Jugo...