Systemy polityczne - strona 5

Przymus wyborczy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

PRZYMUS WYBORCZY, ISTOTA, PRZYKŁADY i KONSEKWENCJE. W prawie wyborczym niektórych krajów przewidziany jest przymus wyborczy np. Australia, Belgia, Holandia, Grecja, Luksemburg, Turcja) Wyborca jest więc zobligowany do wzięcia udzialu w głosowaniu w wyborach lub referendach etc. W momencie jego wpro...

Różne koncepcje definiowania systemu politycznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1162

RÓŻNE KONCEPCJE DEFINIOWANIA SYSTEMU POLITYCZNEGO Termin SYSTEM POLITYCZNNY upowszechniony został dopiero w ostatnich dziesięcioleciach. Wcześniej dla określenia tego, co nazywamy dzisiaj systemem politycznym, używano innych określeń takich jak rząd, naród czy państwo. Zmiana terminologii jest nast...

Równowaga w prawie wyborczym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

. RÓWNOŚĆ W PRAWIE WYBORCZYM - SENS HISTORYCZNY I WSPÓŁCZESNY, GWARANCJE I OGRANICZENIA. RÓWNOŚĆ - oznacza, że każdy wyborca ma taką samą liczbę głosów głos każdego wyborcy znaczy tyle samo nie chodzi o to, że każdy ma jeden głos (bo czasami ma się więcej), tylko że każdy ma taką samą moc np. w ...

Referendum-istota, rodzaje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 875

REFERENDUM, ISTOTA, RODZAJE, SENS USTROJOWY. PRZYKŁADY. REFERENDUM - głosowanie za projektem określonego politycznego rozstrzygnięcia lub przeciw niemu; najlepsza instytucja, najlepsza forma demokracji bezpośredniej, najbardziej zn...

Struktura parlamentu i funkcje jego części składowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

STRUKTURA PARLAMENTU I FUNKCJE JEGO CZĘŚCI SKŁADOWYCH Struktura organizacyjna parlamentu, jego pełnomocnictwa oraz porządek pracy są określone w konstytucji i w specjalnym prawodawstwie. Parlament pracuje zwykle na sesjach zwyczajnych lub nadzwyczajnych Posiedzenia zwoływane są z reguły przez więk...

System jednopartyjny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

SYSTEM JEDNOPARTYJNY - ISTOTA I RODZAJE. PRZYKŁADY. Opiera się na zakazie działania innych partii , oprócz rządzącej. Jednopartyjność zaznaczyla się w państwie faszystowskim, w warukach realnego socjalizmu oraz w krajach pokolonialnych.Ze względu na rodzaje Szanowny Doktor dzieli systemy jednoparyt...

System rozbicia wielopartyjnego-istota i rodzaje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2254

SYSTEM ROZBICIA WIELOPARTYJNEGO - ISTOTA I RODZAJE. PRZYKŁADY. System wielopartyjny to taki, w którym trzy lub więcej partii ma szanse na zdobycie władzy. System ten jest wyrazem znacznego rozbicia społeczeństwa (politycznego).System ...

System rządów zgromadzenia-istota

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

. SYSTEM RZĄDÓW ZGROMADZENIA - ISTOTA SYSTEM RZĄDÓW ZGROMADZENIA (bo dominuje parlament) =DYREKTORIATU=KONWENTU (odwołanie do konstytucji 1793 Francji) =SYSTEM PARLAMENTARNO-KOMITETOWY (bo rząd jest komitetem wykonawczym parlamentu? ) GDZIE ? współcześnie występuje tylko w Szwajcarii (konstytucja z...

System dwupartyjny-istota i rodzaje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

SYSTEMS DWUPARTYJNY - ISTOTA I RODZAJE. PRZYKŁADY. W tym systemie może co prawda działać więcej partii, ale tylko dwie z nich mają realne sznse na zwycięstwo i zdbycie władzy. Zazwyczaj system ten jest chroniony większościową ordynacją wybo...

Zasada podziału władzy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1015

ZASADA PODZIAŁU WŁADZY - ISTOTA I PŁASZCZYZNY JEJ WYSTĘPOWANIA WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH POLITYCZNYCH ZASADA PODZIAŁU WŁADZY (inaczej: separacji) - to jedna z koncepcji budowy aparatu państwowego, jest typowa dla państwa demokratycznego, a jej istota przejawia się w: wyraźnym rozdziale władzy ust...