Zasada podziału władzy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada podziału władzy - strona 1

Fragment notatki:

ZASADA PODZIAŁU WŁADZY - ISTOTA I PŁASZCZYZNY JEJ WYSTĘPOWANIA WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH POLITYCZNYCH ZASADA PODZIAŁU WŁADZY (inaczej: separacji) - to jedna z koncepcji budowy aparatu państwowego, jest typowa dla państwa demokratycznego, a jej istota przejawia się w:
wyraźnym rozdziale władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej
ochronie niezawisłości sędziów
roli mass mediów wyrażających opinię publiczną (czwarta władza)
federalistycznej budowie państwa
autonomii terytorialnej
silnej parlamentarnej opozycji
praktykowanym pluralizmie zorganizowanych grup interesu
ZASADA TRÓJPODZIAŁU WŁADZ - jest najstarszą historycznie zasadą podziału władzy, z punktu widzenia organizacyjnego oznacza ona, że
istnieją trzy władze, odpowiadające trzem wyodrębnionym funkcjom państwa tj. funkcji ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej
każda z tych władz, funkcji jest realizowana przez odrębny, inny organ państwowy
mechanizm powiązań między władzami powinien zapewniać ich wzajemne ograniczanie się
USA, część państw Ameryki Środkowej i Południowej separacja
Demokracje europejskie współdziałanie i wzajemne hamowanie się legislatywy i egzekutywy
Zasadę podziału władzy formułowali, niezależnie od siebie, John Locke i Monteskiusz
Z punktu widzenia normatywnego trzy władze mają taką samą legitymizację do rządzenia - pochodzącą od suwerena. Określenia: władza ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza wskazują na główny kierunek działalności danego organu i nie oznaczają absolutnego organizacyjnego rozdzielenia. Praktyka realizacji podziału władzy dowodzi, że w większości krajów główne relacje przebiegają na linii władza ustawodawcza - władza wykonawcza. Pozycja głowy państwa, parlamentu, rządu i sądownictwa jest w poszczególnych krajach zróżnicowana.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz