System organów państwowych współczesnego państwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System organów państwowych współczesnego państwa - wykład - strona 1 System organów państwowych współczesnego państwa - wykład - strona 2 System organów państwowych współczesnego państwa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

System organów państwowych współczesnego państwa
Organ państwowy: to osoba lub grupa osób, która według obowiązującego prawa podejmuje działania uważane za działalność państwową.
Struktura organów państwowych we współczesnym państwie jest określana przed dwie zasady:
Jednolitości(koncentracji)
-jest typowa dla państwa niedemokratycznego. Oznacza ona, iż w aparacie państwowym istnieje jeden organ najważniejszy, któremu są podporządkowane wszystkie inne organy państwowe. Może to być organ jednoosobowy, np. monarcha w monarchii absolutnej.
Podziału (separacji)
-jest typowa dla państwa demokratycznego. Jej istota przejawia się nie tylko w wyraźnym rozdziale władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, ale także w ochronie niezawisłości sędziów, roli mass mediów wyrażających opinię publiczną, autonomii terytorialnej, silnej parlamentarnej opozycji.
TRÓJPODZIAŁ WŁADZ (wyodrębnienie trzech funkcji państwa, tj. funkcji ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej; realizowanie każdej z tych funkcji przez inny organ państwowy; wzajemne ograniczanie się władz)
Monarcha- jest w zasadzie nieusuwalny. Jego władza jest najczęściej dożywotnia i dziedziczna. Monarcha jest symbolem jedności narodu oraz potencjalnym arbitrem w poważnych konfliktach społecznych
Prezydent - jest wybierany na określoną kadencję. Konstytucyjnymi sposobami elekcji prezydenta są:
-wybory bezpośrednie, dokonywane przez społeczeństwo (Polska, Francja)
-wybory pośrednie, w których prezydent jest wyłaniany przez kolegium elektorów, wybrane przez społeczeństwo (USA)
-wybory pośrednie, w których prezydenta wybiera parlament lub kolegium elektorskie, złożone z parlamentarzystów i przedstawicieli organów samorządu lokalnego (np. Włochy)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz